PersonerPlatser
,
,
, (- 1597?)
, (1605? - 1675)
, Alf Yngve
, Anette
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna
, Anna (1615? - 1686)
, Anna (1698 - )
, Anna (1700 - 1761)
, Barbro
, Barbro
, Barbro (1631? - 1729)
, Beda
, Brita? (1611? - 1696)
, Brita
, Brita
, Brita
, Brita
, Brita
, Brita
, Brita
, Brita (1608 - 1682)
, Brita (1613? - 1705)
, Brita (1621 - 1689)
, Brita (1623? - 1698)
, Brita (1691 - 1738?)
, Båte-Peder
, Catharina? (1684 - 1761)
, Cecilia?
, Cecilia
, Cyril
, Elin
, Elisabet
, Elisabeth? (1628 - 1698)
, Elisabeth? (1638? - 1692)
, Elisabeth
, Elisabeth
, Elisabeth (1623? - 1699)
, Ella
, Ella
, Ella (1646? - 1706)
, Elon
, Gertrud
, Gertrud (1637? - 1714?)
, Greta Cajsa (1717 - )
, Gölin
, Hans
, Helga
, Ing-Britt Sofia
, Johan
, Jon
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin
, Karin (1600? - )
, Karin (1615? - 1675?)
, Karin (1660? - )
, Karin (1725 - )
, Kerstin
, Kerstin
, Kerstin (- 1672)
, Kerstin (1620? - 1712)
, Kerstin (1638 - )
, Kristin?
, Lars
, Lisbet (1588? - 1673)
, Malin
, Malin (- >1638)
, Malin (1623? - 1688)
, Malin (1628? - 1700)
, Margareta?
, Margareta? (1633 - 1711)
, Margareta
, Margareta
, Margareta
, Margareta
, Margareta (1637 - 1688)
, Margta (1618 - 1681)
, Marianne
, Marit
, Mats
, Nanny
, Pål
, Ronny
, Samuel
, Sara (1616? - 1682)
, Sara (1709 - )
, Svea
, Ture
, Valborg
, Vega
, Yngve
?, ?
ABRAHAMSSON, Anders (1703 - )
ALVARSAM, Mats
ANDERSDOTTER DAHLGREN, Kerstin (1850 - )
ANDERSDOTTER HIIROINEN, Anna (1775 - 1810)
ANDERSDOTTER HYNNINEN, Brita (- 1733)
ANDERSDOTTER HYNNINEN, Margareta (1640? - 1704)
ANDERSDOTTER TIKKANEN, Karin (1744 - 1829)
ANDERSDOTTER, (- 1660?)
ANDERSDOTTER, Anna Stina (1819 - 1908)
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna
ANDERSDOTTER, Anna (1634? - 1691)
ANDERSDOTTER, Anna (1649 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1679 - 1736)
ANDERSDOTTER, Anna (1686 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1704 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1708? - 1723)
ANDERSDOTTER, Anna (1723 - 1773)
ANDERSDOTTER, Anna (1724 - 1795)
ANDERSDOTTER, Anna (1728 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1730 - 1813)
ANDERSDOTTER, Anna (1747 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1759 - 1834)
ANDERSDOTTER, Anna (1771 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1806 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1813 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1826 - 1912)
ANDERSDOTTER, Anna (1827 - )
ANDERSDOTTER, Anna (1833 - )
ANDERSDOTTER, Brita Stina (1841 - )
ANDERSDOTTER, Brita
ANDERSDOTTER, Brita (1654? - 1735)
ANDERSDOTTER, Brita (1705 - 1747)
ANDERSDOTTER, Brita (1717 - 1723)
ANDERSDOTTER, Brita (1724 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1731 - 1816)
ANDERSDOTTER, Brita (1748 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1750 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1785 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1799 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1821 - 1884)
ANDERSDOTTER, Brita (1823 - 1908)
ANDERSDOTTER, Brita (1830 - )
ANDERSDOTTER, Brita (1842 - )
ANDERSDOTTER, Cajsa (1838 - )
ANDERSDOTTER, Catrin (1746 - 1797)
ANDERSDOTTER, Cherstin
ANDERSDOTTER, Cherstin (1794 - )
ANDERSDOTTER, Elisabeth
ANDERSDOTTER, Elisabeth (1690 - )
ANDERSDOTTER, Elisabeth (1765 - )
ANDERSDOTTER, Ella (1682 - 1758)
ANDERSDOTTER, Ella (1699 - 1750?)
ANDERSDOTTER, Ella (1727 - )
ANDERSDOTTER, Gertrud
ANDERSDOTTER, Gölin (1660? - )
ANDERSDOTTER, Ingrid (1805 - )
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin
ANDERSDOTTER, Karin (1641 - 1719)
ANDERSDOTTER, Karin (1647? - 1727)
ANDERSDOTTER, Karin (1650? - 1731)
ANDERSDOTTER, Karin (1658? - 1698)
ANDERSDOTTER, Karin (1720 - )
ANDERSDOTTER, Karin (1770 - )
ANDERSDOTTER, Karin (1772 - )
ANDERSDOTTER, Karin (1774 - 1846)
ANDERSDOTTER, Karin (1791 - )
ANDERSDOTTER, Karin (1837 - )
ANDERSDOTTER, Karin (1842 - 1893)
ANDERSDOTTER, Karin (1842 - 1916)
ANDERSDOTTER, Katrina (1874 - )
ANDERSDOTTER, Kerstin
ANDERSDOTTER, Kerstin (1716 - 1742)
ANDERSDOTTER, Kerstin (1810 - )
ANDERSDOTTER, Kerstin (1821 - )
ANDERSDOTTER, Kristina (1879 - )
ANDERSDOTTER, Lena (1824 - )
ANDERSDOTTER, Lisa
ANDERSDOTTER, Lisa (1777 - 1821)
ANDERSDOTTER, Lisa (1811 - )
ANDERSDOTTER, Lisa (1824 - )
ANDERSDOTTER, Lisbet (1723 - )
ANDERSDOTTER, Lisbeth
ANDERSDOTTER, Maja (1837 - )
ANDERSDOTTER, Malin
ANDERSDOTTER, Malin (1682 - 1754)
ANDERSDOTTER, Margareta Johanna (1869 - )
ANDERSDOTTER, Margareta
ANDERSDOTTER, Margareta
ANDERSDOTTER, Margareta
ANDERSDOTTER, Margareta
ANDERSDOTTER, Margareta
ANDERSDOTTER, Margareta (1634? - 1718)
ANDERSDOTTER, Margareta (1654? - 1722)
ANDERSDOTTER, Margareta (1700 - 1782)
ANDERSDOTTER, Margareta (1702? - )
ANDERSDOTTER, Margareta (1733 - )
ANDERSDOTTER, Margareta (1748 - 1785)
ANDERSDOTTER, Margareta (1751 - 1762)
ANDERSDOTTER, Margareta (1754 - )
ANDERSDOTTER, Margareta (1765 - )
ANDERSDOTTER, Margaretha (1833 - )
ANDERSDOTTER, Margta (- 1852)
ANDERSDOTTER, Margta (1727 - 1809)
ANDERSDOTTER, Margta (1762 - )
ANDERSDOTTER, Margta (1769 - 1817)
ANDERSDOTTER, Margta (1783 - )
ANDERSDOTTER, Margta (1803 - 1804)
ANDERSDOTTER, Margta (1804 - )
ANDERSDOTTER, Margta (1809 - )
ANDERSDOTTER, Margta (1832 - )
ANDERSDOTTER, Maria (1827 - 1847)
ANDERSDOTTER, Maria (1836 - )
ANDERSDOTTER, Martha (1831 - 1871)
ANDERSDOTTER, Sara
ANDERSDOTTER, Sara (1686 - 1698)
ANDERSDOTTER, Sara (1728 - )
ANDERSDOTTER, Sara (1767 - 1860)
ANDERSDOTTER, Sophia (1814 - )
ANDERSSON BLANK HARTMAN, Hans (1732 - )
ANDERSSON DAHLBERG, Eric (1695? - 1761)
ANDERSSON EKELUND, Jonas (1751 - 1803)
ANDERSSON ENGBERG, Johan (1720? - )
ANDERSSON GETING, Jonas (1731 - )
ANDERSSON HAGBERG, Anders (1797 - )
ANDERSSON HEDLUND, Per (1778 - )
ANDERSSON HERRS, Mats (1680? - )
ANDERSSON HIIROINEN, Eric (1769 - 1824)
ANDERSSON HYNNINEN, Hindrik (1648 - 1715)
ANDERSSON HYNNINEN, Staffan (1663 - )
ANDERSSON LILLIA, Sven
ANDERSSON RASK, Anders (1764 - 1832)
ANDERSSON SUNDBERG, Johan (1704 - 1786)
ANDERSSON, "Kus" Hans (1744 - 1817)
ANDERSSON, "Kus" Johan (1762 - 1847)
ANDERSSON, "Marks" Anders (1791 - 1840)
ANDERSSON, "Tovitt" Per (1802 - 1873)
ANDERSSON, Agnes (1918 - )
ANDERSSON, Anders Gustav (1903 - )
ANDERSSON, Anders
ANDERSSON, Anders
ANDERSSON, Anders
ANDERSSON, Anders (- 1700)
ANDERSSON, Anders (- 1700?)
ANDERSSON, Anders (1674 - 1715)
ANDERSSON, Anders (1713 - 1780)
ANDERSSON, Anders (1721 - 1791)
ANDERSSON, Anders (1725 - )
ANDERSSON, Anders (1726 - )
ANDERSSON, Anders (1739 - )
ANDERSSON, Anders (1743 - 1824)
ANDERSSON, Anders (1764 - 1830)
ANDERSSON, Anders (1764 - 1832)
ANDERSSON, Anders (1772 - 1818)
ANDERSSON, Anders (1774 - 1837)
ANDERSSON, Anders (1775 - )
ANDERSSON, Anders (1797 - )
ANDERSSON, Anders (1807 - )
ANDERSSON, Anders (1807 - 1869)
ANDERSSON, Anders (1822 - 1822)
ANDERSSON, Anders (1828 - )
ANDERSSON, Anders (1836 - )
ANDERSSON, Anders (1839 - 1925)
ANDERSSON, Anders (1863 - )
ANDERSSON, Anna (1906 - )
ANDERSSON, Bengt (1781 - )
ANDERSSON, Carl (1705 - 1756)
ANDERSSON, Daniel
ANDERSSON, Daniel
ANDERSSON, Daniel (1644? - 1698)
ANDERSSON, Daniel (1684 - )
ANDERSSON, Daniel (1692 - 1752)
ANDERSSON, Daniel (1725 - 1812)
ANDERSSON, Elias (1737 - )
ANDERSSON, Eric
ANDERSSON, Eric (1641? - 1730)
ANDERSSON, Eric (1687 - 1759)
ANDERSSON, Eric (1701 - 1759)
ANDERSSON, Eric (1721 - )
ANDERSSON, Eric (1722 - )
ANDERSSON, Eric (1739 - )
ANDERSSON, Eric (1747 - )
ANDERSSON, Eric (1776 - 1802)
ANDERSSON, Eric (1777 - )
ANDERSSON, Eric (1785 - )
ANDERSSON, Eric (1805 - )
ANDERSSON, Eric (1811 - )
ANDERSSON, Eric (1818 - )
ANDERSSON, Eric (1826 - )
ANDERSSON, Erik Wilhelm (1883 - )
ANDERSSON, Erik (1741 - 1750?)
ANDERSSON, Greta (1921 - )
ANDERSSON, Gustav (1698 - )
ANDERSSON, Halvar (1609? - 1693)
ANDERSSON, Hanna (1908 - )
ANDERSSON, Hans
ANDERSSON, Hans (- 1758)
ANDERSSON, Hans (1622? - 1701)
ANDERSSON, Hans (1703 - )
ANDERSSON, Hans (1707 - )
ANDERSSON, Hans (1810 - )
ANDERSSON, Jacob (1659 - )
ANDERSSON, Jan (1695 - 1699)
ANDERSSON, Jan (1749 - 1801)
ANDERSSON, Jan (1777 - )
ANDERSSON, Jan (1777 - 1856)
ANDERSSON, Jan (1782 - )
ANDERSSON, Jan (1840 - )
ANDERSSON, Johan
ANDERSSON, Johan
ANDERSSON, Johan (1620? - )
ANDERSSON, Johan (1711 - )
ANDERSSON, Johan (1779 - 1781)
ANDERSSON, Johan (1798 - )
ANDERSSON, Johan (1814 - )
ANDERSSON, Johan (1814 - )
ANDERSSON, Johan (1910 - )
ANDERSSON, Jon
ANDERSSON, Jon (1694 - 1785)
ANDERSSON, Jon (1721 - 1782)
ANDERSSON, Karin (1913 - )
ANDERSSON, Knut
ANDERSSON, Knut (1655? - 1719)
ANDERSSON, Lars
ANDERSSON, Lars (1808 - 1809)
ANDERSSON, Lars (1815 - )
ANDERSSON, Lars (1867 - )
ANDERSSON, Lars (1919 - )
ANDERSSON, Magnus (1785 - )
ANDERSSON, Mats
ANDERSSON, Mats (1628? - 1694)
ANDERSSON, Mats (1700 - )
ANDERSSON, Mats (1715 - 1751)
ANDERSSON, Mats (1731 - )
ANDERSSON, Mats (1772 - 1859)
ANDERSSON, Mats (1808 - )
ANDERSSON, Matts (1630 - )
ANDERSSON, Matts (1680 - 1752)
ANDERSSON, Michael (1734 - )
ANDERSSON, Michil
ANDERSSON, Michil
ANDERSSON, Michil
ANDERSSON, Olof August (1901 - )
ANDERSSON, Olof
ANDERSSON, Olof
ANDERSSON, Olof
ANDERSSON, Olof (1686 - 1686)
ANDERSSON, Olof (1688 - 1758)
ANDERSSON, Olof (1735 - )
ANDERSSON, Olof (1775 - )
ANDERSSON, Olof (1782 - )
ANDERSSON, Olof (1799 - )
ANDERSSON, Olof (1835 - )
ANDERSSON, Olof (1871 - 1940)
ANDERSSON, Olov (1810 - )
ANDERSSON, Paul (1782 - )
ANDERSSON, Per Johan (1864 - )
ANDERSSON, Per
ANDERSSON, Per (- <1689)
ANDERSSON, Per (1654? - )
ANDERSSON, Per (1721 - 1800)
ANDERSSON, Per (1766 - )
ANDERSSON, Per (1766 - 1843)
ANDERSSON, Per (1812 - )
ANDERSSON, Per (1816 - )
ANDERSSON, Per (1818 - )
ANDERSSON, Pål (1704 - 1742)
ANDERSSON, Staffan
ANDERSSON, Sven (1729 - )
ANDERSSON?, Mats
ANDREAE, Benedictus (1620? - )
ARVIDSDOTTER, Kerstin (1620 - 1703)
AURUSELL, Johan Gottfrid
BECCHUS (JONSSON), Petter
BECKIUS, Anders Henrik (1818 - 1903)
BECKIUS, Anna Lena (1806 - )
BECKIUS, Anna Stina (1787 - )
BECKIUS, Anna (1721 - )
BECKIUS, Anna (1756 - )
BECKIUS, Christina Catharina (1785 - 1786)
BECKIUS, Helena (1751 - )
BECKIUS, Henrik (1780 - 1849)
BECKIUS, Johan (1789 - 1867)
BECKIUS, Maja Lisa (1813 - 1875)
BECKIUS, Per (1808 - )
BECKIUS, Peter (1728 - )
BECKIUS, Peter (1759 - )
BECKIUS, Peter (1783 - 1857)
BECKIUS, Sara Greta (1811 - 1862)
BECKIUS, Stina Cajsa (1779 - )
BECKIUS, Stina Cajsa (1804 - )
BECKIUS, Stina (1767 - 1767)
BENGTSDOTTER ULLBERG, Britta (1660? - 1703)
BENGTSDOTTER ULLBERG, Ellika (1640? - 1720?)
BENGTSDOTTER, Anna (1728 - 1730)
BENGTSDOTTER, Annika (1814 - )
BENGTSDOTTER, Brita (1817 - )
BENGTSDOTTER, Maria Stina (1750 - )
BENGTSSON, Eric (1810 - )
BENGTSSON, Erik
BENGTSSON, Jonas (1810 - )
BENGTSSON, Lars (1734 - 1805)
BENGTSSON, Torsten
BERGENHEM, Jacobus (1655 - 1726)
BERGGREN BLAD, Johan (1817 - 1902)
BERGGREN, Anders (1746 - )
BERGGREN, Johanna
BERGGREN, Karin
BERGGREN, Karl Olof (1860 - 1861)
BERGGREN, Lars Johan
BERGGREN, Margareta (1854 - )
BERGGREN, Per Olof
BERGGREN, Stina (1848 - )
BERGKVIST, Johan (1807 - )
BERGQVIST, Johan (1750 - 1801)
BERGQVIST?, Eric?
BERTILSSON, Anders (- 1739)
BJÖRKMAN, Anna Greta (1857 - )
BJÖRN, Samuel (1746 - 1809)
BOMAN, Peter
BROLIN, Anders (1847 - 1934)
BÅTH, Eric (1796 - 1844)
BÄCKIUS, Beata (1725 - )
BÄCKIUS, Henric (1725 - 1807)
BÄCKIUS, Per (1883 - )
BÄRTILSDOTTER, Brita (1689 - 1763)
BÄRTILSDOTTER, Kerstin (1680 - 1761)
BÄRTILSSON, Johan (1693 - 1763)
BÄRTILSSON, Michil (- 1698?)
BÖRJESSON, Erich (1664? - 1732)
CARLSDOTTER, Anna (1712 - )
CARLSDOTTER, Anna (1733 - )
CARLSDOTTER, Anna (1734 - )
CARLSDOTTER, Brita (1718 - )
CARLSDOTTER, Brita (1731 - )
CARLSDOTTER, Cherstin (1703 - 1774)
CARLSDOTTER, Elisabet (1714 - )
CARLSDOTTER, Elisabet (1740 - 1768)
CARLSDOTTER, Gertrud (1590 - 1688)
CARLSDOTTER, Ingeborg
CARLSDOTTER?, Ingri (1716 - )
CARLSSON, "Sors" Carl (1699 - )
CARLSSON, Anders (1706 - )
CARLSSON, Anders (1727 - )
CARLSSON, Carl (1729 - )
CARLSSON, Eric (1702 - )
CARLSSON, Eric (1732 - 1808)
CARLSSON, Hans (1703 - )
CARLSSON, Jon (1708 - )
CARLSSON, Jon (1726 - )
CARLSSON, Nils (1736 - )
CARLSSON, Olof (1640 - 1686)
CARLSSON, Olof (1697 - )
CARLSSON, Olof (1735 - )
CHRISSMANSDOTTER, Agneta (1616 - 1692)
CHRISSMANSDOTTER, Brita (1616 - 1691)
CHRISSMANSDOTTER, Brita (1665 - )
CHRISSMANSDOTTER, Elin (1607 - 1692)
CHRISSMANSDOTTER, Elin (1687 - 1734)
CHRISSMANSDOTTER, Ingeborg (1639 - 1731)
CHRISSMANSDOTTER, Ingrid (1619 - 1696)
CHRISSMANSDOTTER, Malin (1635 - )
CHRISSMANSSON, Chrissman (1590 - )
CHRISSMANSSON, Chrissman (1620 - 1721)
CHRISSMANSSON, Chrissman (1640 - )
CHRISSMANSSON, Eric (1660 - )
CHRISSMANSSON, Lars (1608 - 1689)
CHRISSMANSSON, Lars (1620 - 1704)
CHRISSMANSSON, Per (1650 - )
CHRISTIERNSSON, Hans (1651? - 1740)
CHRISTOFFERSDOTTER BIÖRCK, Elsa
CHRISTOFFERSDOTTER, Anna
CHRISTOFFERSDOTTER, Anna (1740 - 1823)
CHRISTOFFERSDOTTER, Ella
CHRISTOFFERSDOTTER, Gertrud (1675? - 1704)
CHRISTOFFERSDOTTER, Kerstin (1791 - 1867)
CHRISTOFFERSSON, (1662? - 1678)
CHRISTOFFERSSON, Christoffer
CHRISTOFFERSSON, Christoffer (1725 - )
CHRISTOFFERSSON, Christoffer (1754 - 1829)
CHRISTOFFERSSON, Eric (1650? - 1678)
CHRISTOFFERSSON, Lars (1789 - )
CHRISTOFFERSSON, Mats
CHRISTOFFERSSON, Nils (1694 - 1775)
CHRISTOFFERSSON, Olof
CHRISTOFFERSSON, Per (1781 - 1826)
CHRISTOFFERSSON?, Olof?
CHRISTOPHERSSON, Olof (1728 - 1809)
CYRILSDOTTER, Ingrid (1648 - 1699)
CYRILSDOTTER, Walborg (1649 - 1694)
CÖSTER, Per August Georg (1884 - 1942)
DAHL, Anders (1857 - )
DAHL, Jan (1854 - )
DAHLGREN, Christina (1859 - 1932)
DAHLSTEDT, Ulrika (1827 - )
DANIELSDOTTER,
DANIELSDOTTER,
DANIELSDOTTER, Anna
DANIELSDOTTER, Anna (1787 - )
DANIELSDOTTER, Appolonia (1728 - )
DANIELSDOTTER, Brita
DANIELSDOTTER, Brita (1703 - 1773)
DANIELSDOTTER, Elisabet
DANIELSDOTTER, Elisabeth
DANIELSDOTTER, Elsa (1668? - 1738)
DANIELSDOTTER, Elsa (1724 - )
DANIELSDOTTER, Karin (1726 - )
DANIELSDOTTER, Karin (1797 - )
DANIELSDOTTER, Karin (1801 - 1867)
DANIELSDOTTER, Lena (1736 - 1801)
DANIELSDOTTER, Lisbet (1674 - 1755)
DANIELSDOTTER, Malin (1728 - 1801)
DANIELSDOTTER, Margareta (1662? - 1747)
DANIELSDOTTER, Margareta (1713 - 1761)
DANIELSDOTTER, Margta (1783 - 1853)
DANIELSSON, "Stak" Jan (1796 - 1868)
DANIELSSON, Anders
DANIELSSON, Anders
DANIELSSON, Anders (1670? - 1692)
DANIELSSON, Daniel
DANIELSSON, Daniel (1681 - 1757)
DANIELSSON, Daniel (1681 - 1758)
DANIELSSON, Daniel (1752 - 1831)
DANIELSSON, Eric
DANIELSSON, Eric (1712 - 1778)
DANIELSSON, Hans
DANIELSSON, Hans
DANIELSSON, Israel (- >1666)
DANIELSSON, Johan
DANIELSSON, Johan (1732 - 1794)
DANIELSSON, Jöns (1725 - 1788)
DANIELSSON, Olof
DANIELSSON, Olof (1793 - )
DANIELSSON, Per (1660? - 1741)
DANIELSSON, Samuel
DANIELSSON, Sven
DOTTER, Elin (1590 - 1666)
ELLSTRÖM, Axel Edvin (1902 - 1907)
ELLSTRÖM, Gunnar (1923 - )
ELLSTRÖM, Gustav Ivar (1899 - )
ELLSTRÖM, Hildur Margareta (1897 - 1942)
ELLSTRÖM, Ida Lovisa (1886 - 1910)
ELLSTRÖM, Ingegerd Elisabet (1921 - )
ELLSTRÖM, Johan Gottfrid (1892 - )
ELLSTRÖM, Johan Petter (1860 - 1928)
ELLSTRÖM, Karl Maurits (1890 - )
ELLSTRÖM, Lilian Margareta (1920 - )
ELLSTRÖM, Nanny Maria (1895 - )
ELLSTRÖM, Oskar Julius (1908 - 1927)
ELLSTRÖM, Sven Börje (1930 - )
ELLSTRÖM, Sven Sigfrid (1904 - 1929)
EN, Eric (1748 - 1816)
ERIKSDOTTER, Kerstin
ERIKSSON, Anna Vilhelmina (1895 - )
ERIKSSON, Elin Maria (1892 - )
ERIKSSON, Elin (1887 - )
ERIKSSON, Elsa Elvira (1919 - 1919)
ERIKSSON, Elsie Gunborg (1928 - )
ERIKSSON, Erik August (1902 - 1942)
ERIKSSON, Erik Harald (1893 - 1936)
ERIKSSON, Erik Konrad (1896 - 1919)
ERIKSSON, Erik Oskar Anders (1905 - 1905)
ERIKSSON, Erik Viktor (1891 - )
ERIKSSON, Frida Margareta (1895 - )
ERIKSSON, Haag Erik (1865 - 1934)
ERIKSSON, Hanna Augusta (1899 - )
ERIKSSON, Johan Torsten (1914 - )
ERIKSSON, Knut Erik (1900 - 1901)
ERIKSSON, Knut Julius (1899 - )
ERIKSSON, Märta Elisabet (1907 - )
ERIKSSON, Naimy Sofia (1923 - )
ERIKSSON, Nils Erik Johan (1906 - )
ERIKSSON, Nils (1630? - )
ERIKSSON, Olof (1860 - 1903)
ERIKSSON, Per Rickard (1886 - )
ERIKSSON, Signe Matilda (1908 - )
ERIKSSON, Sten (1660? - )
ERIKSSON, Svea Eugenia (1910 - )
ERIKSSON, Svea
ERIKSSON, Sven Elon (1912 - )
ERIKSSON, Sven Erik (1904 - )
ERSDOTTER HAGBERG, Anna (1739 - 1809)
ERSDOTTER JUHLIN, Anna (1867 - )
ERSDOTTER JUHLIN, Karin (1858 - )
ERSDOTTER STOLT, Brita (1826 - 1902)
ERSDOTTER ÅSTRÖM, Anna (1790 - )
ERSDOTTER ÅSTRÖM, Brita (1799 - )
ERSDOTTER ÅSTRÖM, Maria (1797 - )
ERSDOTTER,
ERSDOTTER, Anna Sophia (1846 - )
ERSDOTTER, Anna
ERSDOTTER, Anna
ERSDOTTER, Anna (1642? - 1734)
ERSDOTTER, Anna (1677 - 1678)
ERSDOTTER, Anna (1692 - )
ERSDOTTER, Anna (1702 - 1762)
ERSDOTTER, Anna (1709 - )
ERSDOTTER, Anna (1716 - 1766)
ERSDOTTER, Anna (1743 - 1819)
ERSDOTTER, Anna (1750 - )
ERSDOTTER, Anna (1756 - 1812)
ERSDOTTER, Anna (1764 - )
ERSDOTTER, Anna (1764 - )
ERSDOTTER, Anna (1785 - )
ERSDOTTER, Anna (1786 - )
ERSDOTTER, Anna (1787 - )
ERSDOTTER, Anna (1789 - )
ERSDOTTER, Anna (1796 - )
ERSDOTTER, Anna (1799 - )
ERSDOTTER, Anna (1832 - )
ERSDOTTER, Anna (1857 - )
ERSDOTTER, Barbro
ERSDOTTER, Brita Stina (1841 - )
ERSDOTTER, Brita
ERSDOTTER, Brita (- 1696?)
ERSDOTTER, Brita (1700 - 1786)
ERSDOTTER, Brita (1701 - )
ERSDOTTER, Brita (1715 - )
ERSDOTTER, Brita (1724 - 1753)
ERSDOTTER, Brita (1757 - 1809)
ERSDOTTER, Brita (1764 - )
ERSDOTTER, Brita (1787 - 1863)
ERSDOTTER, Brita (1798 - )
ERSDOTTER, Brita (1827 - )
ERSDOTTER, Carin
ERSDOTTER, Carin (1783 - 1848)
ERSDOTTER, Catharina (1719 - 1789)
ERSDOTTER, Catharina (1742 - )
ERSDOTTER, Cherstin
ERSDOTTER, Cherstin (1733 - )
ERSDOTTER, Cherstin (1738 - )
ERSDOTTER, Cherstin (1755 - 1843)
ERSDOTTER, Cherstin (1780 - )
ERSDOTTER, Cherstin (1795 - )
ERSDOTTER, Cherstin (1799 - )
ERSDOTTER, Elin (Ella) (1699 - )
ERSDOTTER, Elin
ERSDOTTER, Elisabet (1646 - )
ERSDOTTER, Elisabet (1675 - )
ERSDOTTER, Elisabet (1702 - 1771)
ERSDOTTER, Elisabet (1765 - )
ERSDOTTER, Elisabeth
ERSDOTTER, Elisabeth (- 1684)
ERSDOTTER, Elisabeth (1673? - 1718)
ERSDOTTER, Elisabeth (1733 - 1803)
ERSDOTTER, Elisabeth (1757 - 1759)
ERSDOTTER, Ella (1685 - )
ERSDOTTER, Ella (1693 - 1694)
ERSDOTTER, Ella (1725 - )
ERSDOTTER, Ella (1737 - 1817)
ERSDOTTER, Eva Charlotta (1850 - )
ERSDOTTER, Gölin (1691 - )
ERSDOTTER, Ingeborg (1609 - 1689)
ERSDOTTER, Ingrid (1754 - )
ERSDOTTER, Ingrid (1778 - )
ERSDOTTER, Justina (1691 - )
ERSDOTTER, Karin
ERSDOTTER, Karin
ERSDOTTER, Karin
ERSDOTTER, Karin
ERSDOTTER, Karin
ERSDOTTER, Karin (1690 - 1690)
ERSDOTTER, Karin (1697 - )
ERSDOTTER, Karin (1707 - )
ERSDOTTER, Karin (1710 - 1799)
ERSDOTTER, Karin (1726 - )
ERSDOTTER, Karin (1729 - 1809)
ERSDOTTER, Karin (1749 - )
ERSDOTTER, Karin (1751 - )
ERSDOTTER, Karin (1767 - )
ERSDOTTER, Karin (1775 - 1830)
ERSDOTTER, Karin (1779 - )
ERSDOTTER, Karin (1840 - 1900)
ERSDOTTER, Karin (1841 - )
ERSDOTTER, Karin (1845 - )
ERSDOTTER, Kerstin (1662? - 1720)
ERSDOTTER, Kerstin (1692 - )
ERSDOTTER, Kerstin (1705 - 1767)
ERSDOTTER, Kerstin (1740 - )
ERSDOTTER, Kerstin (1758 - )
ERSDOTTER, Kerstin (1778 - )
ERSDOTTER, Kerstin (1786 - 1865)
ERSDOTTER, Kerstin (1821 - 1849)
ERSDOTTER, Kierstin
ERSDOTTER, Kierstin (1736 - )
ERSDOTTER, Kierstin (1796 - )
ERSDOTTER, Lisa (1767 - 1820)
ERSDOTTER, Lisa (1861 - )
ERSDOTTER, Magdalena (1752 - )
ERSDOTTER, Malin
ERSDOTTER, Malin (1682 - )
ERSDOTTER, Malin (1693 - 1762)
ERSDOTTER, Malin (1730 - )
ERSDOTTER, Margareta
ERSDOTTER, Margareta (1677? - 1748)
ERSDOTTER, Margareta (1693 - 1764)
ERSDOTTER, Margareta (1757 - 1806)
ERSDOTTER, Margareta (1772 - )
ERSDOTTER, Margeta (1734 - 1814)
ERSDOTTER, Margitta (1728 - )
ERSDOTTER, Margreta (1704 - )
ERSDOTTER, Margreta (1705 - )
ERSDOTTER, Margta (1723 - 1779)
ERSDOTTER, Margta (1793 - )
ERSDOTTER, Maria (1779 - )
ERSDOTTER, Marina
ERSDOTTER, Marit (1694 - )
ERSDOTTER, Mathilda (1854 - 1913)
ERSDOTTER, Märta Agneta (1874 - )
ERSDOTTER, Märta (1796 - )
ERSDOTTER, Sara
ERSDOTTER, Sara (1712 - 1743)
ERSDOTTER, Sara (1761 - )
ERSDOTTER, Sara (1769 - 1811)
ERSSON BÅTH, Per (1769 - 1837)
ERSSON BÄFVER, Jonas (1742 - 1825)
ERSSON DOLK, Hans
ERSSON FORS, Erik (1732 - 1801)
ERSSON HAGBERG, Anders (1749 - )
ERSSON HAGBERG, Eric (1743 - )
ERSSON HAGBERG, Nils (1737 - )
ERSSON HEDBERG, Eric (1819 - )
ERSSON HOLMGREN WESSENGREN, Hans (1712 - 1753)
ERSSON JUHLIN, Erik (1856 - )
ERSSON JUHLIN, Johan August (1872 - )
ERSSON JUHLIN, Per (1864 - )
ERSSON JULIN, Erik (1829 - 1915)
ERSSON LÖFSTRAND, Per Olof (1833 - 1905)
ERSSON MORTZELL, Israel (1737 - )
ERSSON MORTZELL, Per (1737 - 1764)
ERSSON MORZELL, Per (1730 - )
ERSSON NORD, Eric (1785 - 1860)
ERSSON SANDIN, Eric (1838 - 1915)
ERSSON SKÖN, Per (1788 - 1875)
ERSSON STOLT, Eric (1791 - 1854)
ERSSON STÅLBERG, Erik (1815 - 1870)
ERSSON TENGBERG, Hans (1797 - )
ERSSON WALL, Per (1744 - 1807)
ERSSON ÅSTRÖM, Matts (1754 - )
ERSSON ÅSTRÖM, Olof (1793 - 1876)
ERSSON, "Anders Ers" Anders (1832 - )
ERSSON, "Bäver", "Jöns" Eric (1795 - 1860)
ERSSON, "Hag" "Nirs" Eric (1829 - )
ERSSON, "Nirs" Eric (1758 - )
ERSSON, "Nirs" Eric (1798 - 1854)
ERSSON, "Skommar" Hans (1734 - )
ERSSON, "Stak" Hans (1769 - 1848)
ERSSON,
ERSSON, Anders Gustaf (1845 - 1845)
ERSSON, Anders
ERSSON, Anders (1672 - )
ERSSON, Anders (1691 - )
ERSSON, Anders (1707 - )
ERSSON, Anders (1709 - 1782)
ERSSON, Anders (1741 - )
ERSSON, Anders (1747 - )
ERSSON, Anders (1772 - 1780)
ERSSON, Anders (1792 - )
ERSSON, Anders (1805 - )
ERSSON, Anders (1867 - )
ERSSON, Christiern (1620? - 1696)
ERSSON, Daniel (1774 - )
ERSSON, Eric
ERSSON, Eric
ERSSON, Eric
ERSSON, Eric (1695 - )
ERSSON, Eric (1702 - 1780)
ERSSON, Eric (1703 - 1708)
ERSSON, Eric (1722 - )
ERSSON, Eric (1726 - )
ERSSON, Eric (1729 - 1807)
ERSSON, Eric (1731 - )
ERSSON, Eric (1736 - 1807)
ERSSON, Eric (1740 - 1808)
ERSSON, Eric (1744 - )
ERSSON, Eric (1747 - 1818)
ERSSON, Eric (1753 - )
ERSSON, Eric (1754 - 1807)
ERSSON, Eric (1759 - )
ERSSON, Eric (1763 - )
ERSSON, Eric (1765 - )
ERSSON, Eric (1765 - 1808)
ERSSON, Eric (1773 - 1855)
ERSSON, Eric (1777 - )
ERSSON, Eric (1781 - )
ERSSON, Eric (1800 - )
ERSSON, Eric (1802 - 1863)
ERSSON, Eric (1810 - 1869)
ERSSON, Erich (1707 - )
ERSSON, Erik
ERSSON, Erik (1685 - 1697)
ERSSON, Erik (1782 - )
ERSSON, Hans
ERSSON, Hans
ERSSON, Hans
ERSSON, Hans (1689 - 1750)
ERSSON, Hans (1696 - )
ERSSON, Hans (1780 - )
ERSSON, Hans (1801 - )
ERSSON, Hans (1844 - )
ERSSON, Jan
ERSSON, Jan (1749 - )
ERSSON, Jan (1763 - 1848)
ERSSON, Jan (1791 - )
ERSSON, Jan (1824 - )
ERSSON, Jan (1838 - )
ERSSON, Johan August (1878 - )
ERSSON, Johan (1633? - 1726)
ERSSON, Johan (1645? - 1727)
ERSSON, Johan (1752 - )
ERSSON, Johan (1768 - )
ERSSON, Johan (1812 - )
ERSSON, Jon
ERSSON, Jon (1641? - 1719)
ERSSON, Jon (1642 - 1697)
ERSSON, Jon (1654 - 1730)
ERSSON, Jonas (1718 - 1763)
ERSSON, Joseph (1685? - 1740)
ERSSON, Joseph (1727 - )
ERSSON, Jöns (1758 - )
ERSSON, Jöran (1581? - 1666)
ERSSON, Jöran (1694 - )
ERSSON, Lars (- 1795?)
ERSSON, Lars (1711 - 1787)
ERSSON, Lars (1749 - )
ERSSON, Lars (1770 - )
ERSSON, Lars (1788 - 1853)
ERSSON, Lars (1795 - )
ERSSON, Lars (1836 - )
ERSSON, Mats
ERSSON, Mats (1700 - >1764)
ERSSON, Mats (1771 - )
ERSSON, Morsbo Johan (1655 - 1728)
ERSSON, Nils (1698 - )
ERSSON, Nils (1735 - 1792)
ERSSON, Nils (1750 - )
ERSSON, Nils (1782 - )
ERSSON, Olof
ERSSON, Olof
ERSSON, Olof
ERSSON, Olof (1615? - 1688)
ERSSON, Olof (1664? - )
ERSSON, Olof (1670 - )
ERSSON, Olof (1679 - 1694)
ERSSON, Olof (1701 - )
ERSSON, Olof (1710 - )
ERSSON, Olof (1744 - )
ERSSON, Olof (1783 - )
ERSSON, Olof (1783 - )
ERSSON, Olof (1842 - )
ERSSON, Per
ERSSON, Per
ERSSON, Per
ERSSON, Per (1702 - )
ERSSON, Per (1724 - )
ERSSON, Per (1730 - )
ERSSON, Per (1759 - )
ERSSON, Per (1778 - )
ERSSON, Per (1833 - 1905)
ERSSON, Sven (- 1698?)
ESKILSDOTTER LAUKKAINEN, Carin (1654 - )
ESKILSSON LAUKKAINEN, Hindrik (- 1703)
ESKILSSON, Jöran
FALK, Christina (- 1700)
FINNE, Per
FINNSSON, Jösse (- <1427)
FOGELBERG, Amanda (1862 - )
FORSBERG, Anders Erik (1853 - )
FORSBERG, Anna-Cajsa (1865 - )
FRISK, Bengt (1690? - 1742)
FRYKMAN, Olof (- 1691)
GARP, Mats (- <1461)
GRADBERG, Brita Regina (1814 - 1903)
GRANAT, Johan (1792 - )
GRELSDOTTER, Anna
GRELSDOTTER, Elisabeth
GRELSDOTTER, Margareta
GRELSDOTTER, Margareta (1640? - 1705)
GRELSSON, Anders
GRELSSON, Jacob (- 1645?)
GRELSSON, Jacob (1652? - 1733)
GRELSSON, Johan
GRELSSON, Jöran (1652? - 1717)
GROTH, John
GUSTAFSDOTTER, Magdalena
GUSTAFSSON, Gustaf Arvid (1887 - )
GUSTAFSSON, Hulda Maria (1883 - )
GUTTORMSSON, Ingemar (- <1423)
GÖRANSDOTTER, Anna (1744 - 1751)
GÖRANSDOTTER, Anna (1772 - )
GÖRANSDOTTER, Elisabeth (1746 - )
GÖRANSDOTTER, Kerstin (1768 - )
GÖRANSDOTTER, Lisa (1764 - 1826)
GÖRANSDOTTER, Lisbeth (1705? - 1708)
GÖRANSDOTTER, Malin (1706? - 1707)
GÖRANSDOTTER, Margareta (1630 - 1711)
GÖRANSDOTTER, Maria (1766 - )
GÖRANSDOTTER, Sara (1665? - 1737)
GÖRANSSON, (1715? - 1715)
GÖRANSSON, Erik (1713? - 1713)
GÖRANSSON, Göran
GÖRANSSON, Jan (1705 - 1790)
GÖRANSSON, Jan (1779 - 1860)
GÖRANSSON, Johan (1710 - 1771?)
GÖRANSSON, Johan (1773 - )
GÖRANSSON, Mats
GÖRANSSON, Per (1770 - )
GÖRANSSON, Staffan (1700? - 1743)
GÖRSSON, "Marks" Anders (1751 - 1830)
GÖRSSON, Eric (1761 - )
GÖRSSON, Göran (1712 - )
GÖRSSON, Hans (1749 - )
GÖRSSON, Jan (1739 - )
GÖRSSON, Johan (1706 - 1758)
HALVARDSDOTTER, Christina (1743 - )
HALVARDSDOTTER, Lisa
HALVARDSSON, Erik
HALVARDSSON, Håkan (1724 - )
HALVARDSSON, Johan Börje
HALVARDSSON, Jonas (1741 - )
HALVARDSSON, Lars (1723 - )
HALVARDSSON, Olof
HALVARSDOTTER, Ellika (1732 - )
HALVARSDOTTER, Gunilla (1727 - 1793)
HALVARSDOTTER, Karin (1642? - 1695)
HALVARSSON, Nils (1580? - 1636?)
HALVARSSON, Olof (1580? - )
HAMMARSTEN, Anders (1800 - 1847)
HAMMARSTRÖM, Karl Josef (1875 - )
HANSDOTTER SVINHUVUD, Cecilia
HANSDOTTER SVINHUVUD, Gudlög
HANSDOTTER WALLER, Anna (1814 - )
HANSDOTTER WALLER, Brita (1755 - 1807)
HANSDOTTER WALLER, Karin (1818 - )
HANSDOTTER WALLER, Kjerstin (1823 - )
HANSDOTTER WALLER, Margta (1821 - )
HANSDOTTER ÅGREN, Stina (1784 - )
HANSDOTTER,
HANSDOTTER, Anna
HANSDOTTER, Anna
HANSDOTTER, Anna
HANSDOTTER, Anna (1645? - 1697)
HANSDOTTER, Anna (1656 - 1696)
HANSDOTTER, Anna (1662? - 1737)
HANSDOTTER, Anna (1703 - )
HANSDOTTER, Anna (1717 - 1777)
HANSDOTTER, Anna (1753 - 1839)
HANSDOTTER, Anna (1763 - )
HANSDOTTER, Anna (1768 - )
HANSDOTTER, Anna (1770 - 1841)
HANSDOTTER, Annika
HANSDOTTER, Brita (- >1654)
HANSDOTTER, Brita (1685 - 1743)
HANSDOTTER, Brita (1687 - 1758)
HANSDOTTER, Brita (1702 - )
HANSDOTTER, Brita (1711 - 1794)
HANSDOTTER, Brita (1764 - 1834)
HANSDOTTER, Brita (1772 - 1778)
HANSDOTTER, Brita (1865 - )
HANSDOTTER, Carin (1748 - 1809)
HANSDOTTER, Catharina (1700? - 1743)
HANSDOTTER, Charin (1802 - )
HANSDOTTER, Cherstin (1762 - )
HANSDOTTER, Cherstin (1772 - )
HANSDOTTER, Cherstin (1778 - )
HANSDOTTER, Elisabeth (1768 - )
HANSDOTTER, Helena (1703 - 1780)
HANSDOTTER, Ingrid (1766 - )
HANSDOTTER, Karin (1708 - )
HANSDOTTER, Karin (1770 - )
HANSDOTTER, Kerstin
HANSDOTTER, Kerstin
HANSDOTTER, Kerstin (1724 - 1784)
HANSDOTTER, Kerstin (1743 - )
HANSDOTTER, Kristina (- 1701)
HANSDOTTER, Kristina (1725 - 1795)
HANSDOTTER, Lisbeth (1710 - )
HANSDOTTER, Lisbeth (1799 - 1888)
HANSDOTTER, Malin
HANSDOTTER, Malin (1603? - 1692)
HANSDOTTER, Malin (1739 - )
HANSDOTTER, Margareta
HANSDOTTER, Margareta
HANSDOTTER, Margareta (1723 - 1780)
HANSDOTTER, Margareta (1725 - )
HANSDOTTER, Margareta (1735? - 1738)
HANSDOTTER, Margareta (1742 - 1815)
HANSDOTTER, Margit
HANSDOTTER, Margreta (1670? - )
HANSDOTTER, Margta (1681 - )
HANSDOTTER, Margta (1748 - 1823)
HANSDOTTER, Sara
HANSDOTTER, Sara (1671? - 1738)
HANSDOTTER, Sara (1711 - )
HANSDOTTER?, Karin (1711 - )
HANSDOTTER?, Malin?
HANSSON BLAD, Johan (1788 - 1844)
HANSSON EGGERS, Erik (1691 - 1735)
HANSSON SVINHUVUD, Jeppe
HANSSON SVINHUVUD, Jöns
HANSSON WALLER, Hans
HANSSON WALLER, Hans (1816 - 1889)
HANSSON WALLER, Jan (1810 - 1811)
HANSSON WALLER, Johan (1683 - 1750)
HANSSON WALLER, Johan (1752 - 1831)
HANSSON WALLER, Johan (1812 - 1876)
HANSSON, "Sors" Eric (1764 - )
HANSSON, Anders
HANSSON, Anders (1595 - )
HANSSON, Anders (1673 - )
HANSSON, Anders (1687 - 1756)
HANSSON, Anders (1724 - )
HANSSON, Anders (1756 - )
HANSSON, Anders (1794 - 1878)
HANSSON, Eric
HANSSON, Eric (- 1717?)
HANSSON, Eric (1657? - 1734)
HANSSON, Eric (1765 - )
HANSSON, Eric (1774 - )
HANSSON, Erik (1757 - 1818)
HANSSON, Hans
HANSSON, Hans (1746 - )
HANSSON, Hans (1750 - 1825)
HANSSON, Hans (1763 - )
HANSSON, Hans (1789 - 1876)
HANSSON, Jan
HANSSON, Jan (1694 - )
HANSSON, Johan (1731 - )
HANSSON, Jon
HANSSON, Jon (1690 - 1768?)
HANSSON, Kristoffer (- 1585)
HANSSON, Nils (1725 - )
HANSSON, Nils (1741 - )
HANSSON, Olof (- <1539)
HANSSON, Olof (- 1683)
HANSSON, Olof (1712 - )
HANSSON, Olof (1721 - )
HANSSON, Olov Einar (1920 - )
HANSSON, Olov (1737 - 1777)
HANSSON, Per
HANSSON, Per (- 1674)
HANSSON, Per (- 1714?)
HANSSON, Per (1650? - 1700)
HANSSON, Per (1693 - )
HANSSON, Per (1751 - )
HANSSON, Per (1776 - )
HANSSON, Stig (- 1522)
HAST, Anders (1771 - )
HENRICHZSON PÖNTÄINEN, Henrich
HENRICHZSON PÖNTÄINEN, Henrich
HENRICSSON, Sven (1650 - )
HENRIKSDOTTER, Ellika (Elisabet) (1691 - )
HENRIKSSON, Anders (- 1643?)
HENRIKSSON, Jakob (- >1452)
HERTZMAN, Herman
HERTZMAN, Håkan (1743 - 1777)
HINDERSDOTTER, Elisabet (1761 - 1761)
HINDERSDOTTER, Karin (1622? - 1693)
HINDERSDOTTER, Margareta (1747 - )
HINDERSSON HYNNINEN, Staffan (1575? - )
HINDERSSON LAUKKAINEN, Eskil (1627 - 1683)
HINDERSSON MAKKOINEN, Hindrik (1613 - 1688)
HINDERSSON PÖNTÄINEN, Lars (1633 - 1688)
HINDERSSON, Anders (1758 - 1813)
HINDERSSON, Eric
HINDERSSON, Eric (1752 - 1809)
HINDERSSON, Johan (1748 - 1809)
HINDERSSON, Johan (1755 - )
HINDERSSON, Jon (1756 - 1821)
HINDERSSON, Lars (1762 - )
HINDERSSON, Olof (1668? - 1723)
HINDERSSON, Olof (1750 - 1817)
HINDERSSON, Pål (1634? - 1728)
HINDRICHSDOTTER HYNNINEN, Ella (1683 - )
HINDRICHSSON HYNNINEN, Anders
HINDRICHSSON HYNNINEN, Jan (1685 - 1751)
HINDRICHSSON HYNNINEN, Staffan (1703 - 1780)
HINDRICSDOTTER, Anna (1744 - )
HINDRICSSON, Per (1741 - 1820)
HINDRICSSON, Staffan (1756 - )
HINDRIKSDOTTER, Anna (1745 - 1821)
HINDRIKSDOTTER, Brita (1748 - )
HINDRIKSDOTTER, Ella (1628? - 1693)
HINDRIKSDOTTER, Gertrud (1744? - 1770)
HINDRIKSDOTTER, Ingrid (1712 - )
HINDRIKSDOTTER, Kierstin (1701 - 1777)
HINDRIKSDOTTER, Margareta (1690 - 1754)
HINDRIKSSON, Lars (1695 - 1745)
HINDRIKSSON, Stor Hindrik
HINDRIKSSON, Stor Mats (1630? - )
HINSEDOTTER, Birgitta
Hjort, Johan
HOLMSTRÖM, Brita Stina (1788 - )
HULTH, Bror (1916 - )
HÅKANSDOTTER, Karin (1732 - 1802?)
HÅKANSDOTTER, Marit
HÅKANSSON, Nils (1775 - 1775)
HÅKANSSON, Per (1768 - )
HÖGBERG, Jan Olof (1821 - )
HÖGBERG, Johan (1800 - )
IFVARSSON, Olof
ILVEGÅRD, Albert (1907 - )
INGEMARSDOTTER, Kierstin (1764 - )
INGEMARSSON, Nils (1761 - )
INGMARSDOTTER, Agneta
INGMARSSON, Jöns
ISRAELSSON, Erik (1634? - 1694)
ISRAELSSON, Jöns (- 1715)
JACOBSDOTTER, Anna
JACOBSDOTTER, Anna (1708 - )
JACOBSDOTTER, Brita (1691 - 1769)
JACOBSDOTTER, Brita (1696 - )
JACOBSDOTTER, Ella
JACOBSDOTTER, Lisbeth (1705 - )
JACOBSDOTTER, Margareta (1704 - 1705)
JACOBSDOTTER, Margareta (1706 - 1776)
JACOBSDOTTER, Margta (1692 - )
JACOBSSON FRISK, Johan (1683 - )
JACOBSSON, Eric (1699 - 1775)
JACOBSSON, Grels (1611? - 1682)
JACOBSSON, Hans (1700 - 1745?)
JACOBSSON, Johan
JACOBSSON?, Anders? (1623? - 1679)
JAKOBSDOTTER?, Ragnhild?
JAKOBSSON, Hans (- 1500)
JAKOBSSON, Jakob
JAKOBSSON, Lage
JAKOBSSON, Per
JAKOBSSON, Tyrgil
JAKOBSSON, Vilken (- >1525)
JANSDOTTER BERGGREN, Anna (1840 - 1917)
JANSDOTTER BERGQVIST, Cherstin (1793 - )
JANSDOTTER BERGQVIST, Greta
JANSDOTTER HYNNINEN, Karin (1725 - 1766)
JANSDOTTER MAKKOINEN, Margareta (1703 - 1789)
JANSDOTTER SUNDLING, Brita (1731 - )
JANSDOTTER SUNDLING, Christina (1770 - 1843)
JANSDOTTER, Anna (1708 - )
JANSDOTTER, Anna (1717 - 1786)
JANSDOTTER, Anna (1737 - )
JANSDOTTER, Anna (1752 - 1821)
JANSDOTTER, Anna (1777 - )
JANSDOTTER, Anna (1784 - 1788)
JANSDOTTER, Anna (1785 - 1830)
JANSDOTTER, Anna (1790 - 1861)
JANSDOTTER, Anna (1796 - 1843)
JANSDOTTER, Anna (1802 - 1869)
JANSDOTTER, Anna (1810 - )
JANSDOTTER, Anna (1812 - 1842)
JANSDOTTER, Anna (1815 - )
JANSDOTTER, Anna (1818 - 1892)
JANSDOTTER, Barbro (1745 - )
JANSDOTTER, Brita
JANSDOTTER, Brita (1695 - )
JANSDOTTER, Brita (1730 - )
JANSDOTTER, Brita (1737 - )
JANSDOTTER, Brita (1762 - )
JANSDOTTER, Brita (1769 - )
JANSDOTTER, Brita (1779 - )
JANSDOTTER, Brita (1780 - )
JANSDOTTER, Brita (1805 - )
JANSDOTTER, Brita (1807 - 1808)
JANSDOTTER, Carin (1750 - )
JANSDOTTER, Carin (1804 - )
JANSDOTTER, Catharina (1809 - 1809)
JANSDOTTER, Cherstin (1803 - 1855)
JANSDOTTER, Elin (1654 - 1697)
JANSDOTTER, Elisabet (1760 - 1836)
JANSDOTTER, Elisabeth
JANSDOTTER, Elisabeth (1749 - )
JANSDOTTER, Ella (1778 - )
JANSDOTTER, Elma (1816 - )
JANSDOTTER, Gertrud (1662? - 1748)
JANSDOTTER, Helena (1788 - 1859)
JANSDOTTER, Ingrid (1746 - )
JANSDOTTER, Karin (1653? - 1742)
JANSDOTTER, Karin (1672? - 1743)
JANSDOTTER, Karin (1709 - 1772)
JANSDOTTER, Karin (1724 - )
JANSDOTTER, Karin (1738 - 1738)
JANSDOTTER, Karin (1738 - 1817)
JANSDOTTER, Karin (1740 - )
JANSDOTTER, Karin (1781 - )
JANSDOTTER, Kerstin (1684 - 1753)
JANSDOTTER, Kjerstin (1778 - 1834)
JANSDOTTER, Lisa
JANSDOTTER, Lisa (1804 - )
JANSDOTTER, Lisa (1837 - )
JANSDOTTER, Lisbeth (1716 - 1797)
JANSDOTTER, Margareta (1673? - 1720)
JANSDOTTER, Margareta (1697 - )
JANSDOTTER, Margareta (1709 - 1788)
JANSDOTTER, Margareta (1734 - )
JANSDOTTER, Margareta (1744 - 1807)
JANSDOTTER, Margareta (1754 - )
JANSDOTTER, Margareta (1757 - )
JANSDOTTER, Margareta (1779 - )
JANSDOTTER, Margareta (1801 - )
JANSDOTTER, Margareta (1833 - 1915)
JANSDOTTER, Margta (1735 - )
JANSDOTTER, Margta (1792 - 1864)
JANSDOTTER, Maria (1813 - )
JANSDOTTER, Maria (1824 - )
JANSDOTTER, Maria (1825 - )
JANSDOTTER, Sara
JANSDOTTER, Sara (1743 - 1820)
JANSDOTTER, Sara (1746 - )
JANSDOTTER, Sara (1819 - )
JANSDOTTER, Susanna (1634 - 1724)
JANSSON BERGQVIST, Jan (1779 - 1850)
JANSSON BERGQVIST, Nils (1788 - )
JANSSON BERGQVIST, Pehr (1781 - 1787)
JANSSON DAHLGREN, Anders (1828 - 1892)
JANSSON FINN, Eric (1715 - 1781)
JANSSON HYNNINEN, Hindric (1716 - 1759)
JANSSON HYNNINEN, Jan (1723 - 1785)
JANSSON KOPPARBUSH SUNDLING, Johan (1733 - 1790)
JANSSON LIF, Anders Erik (1838 - 1919)
JANSSON LIND, Olof (1830 - 1900)
JANSSON LUNDQVIST, Per (1852 - )
JANSSON MAKKOINEN, Mats
JANSSON RAK, Jonas (1725 - 1790)
JANSSON SPJUT, Jonas (1842 - 1910)
JANSSON STAKA, Olof (1739 - 1813)
JANSSON SUNDLING, Anders (1775 - )
JANSSON SUNDLING, Per (1764 - )
JANSSON SUNDLING, Sven (1738 - )
JANSSON, Anders (1688 - )
JANSSON, Anders (1704 - 1765)
JANSSON, Anders (1743 - 1808)
JANSSON, Anders (1745 - )
JANSSON, Anders (1752 - )
JANSSON, Anders (1766 - )
JANSSON, Anders (1783 - )
JANSSON, Anders (1811 - 1871)
JANSSON, Anna (1832 - 1907)
JANSSON, Brita Stina (1843 - 1844)
JANSSON, Daniel (1732 - )
JANSSON, Daniel (1760 - 1809)
JANSSON, Daniel (1766 - )
JANSSON, Eric (1678 - 1763)
JANSSON, Eric (1679 - )
JANSSON, Eric (1723 - )
JANSSON, Eric (1732 - 1793)
JANSSON, Eric (1733 - 1797)
JANSSON, Eric (1775 - )
JANSSON, Eric (1787 - )
JANSSON, Eric (1796 - )
JANSSON, Erik Olof (1860 - 1925)
JANSSON, Erik (1829 - 1829)
JANSSON, Greta (1835 - 1847)
JANSSON, Hans (1684 - 1758)
JANSSON, Hans (1700 - 1753)
JANSSON, Hans (1724 - )
JANSSON, Hans (1746 - )
JANSSON, Hans (1768 - )
JANSSON, Hans (1828 - )
JANSSON, Jan (1711 - 1773)
JANSSON, Jan (1727 - 1796)
JANSSON, Jan (1759 - )
JANSSON, Jan (1801 - 1880)
JANSSON, Jan (1823 - )
JANSSON, Johan (1750 - )
JANSSON, Johan (1756 - )
JANSSON, Johan (1763 - )
JANSSON, Johan (1776 - 1815)
JANSSON, Johan (1800 - 1889)
JANSSON, Johan (1840 - )
JANSSON, Jonas (1819 - )
JANSSON, Karin (1845 - 1847)
JANSSON, Lars
JANSSON, Lars (1659 - 1749)
JANSSON, Lars (1714 - )
JANSSON, Lars (1756 - )
JANSSON, Lars (1813 - )
JANSSON, Lisa (1841 - 1919)
JANSSON, Olof
JANSSON, Olof
JANSSON, Olof (1707 - 1756)
JANSSON, Olof (1730 - )
JANSSON, Olof (1798 - 1856)
JANSSON, Olof (1829 - 1929)
JANSSON, Per Joel (1905 - )
JANSSON, Per (1734 - )
JANSSON, Per (1748 - 1797)
JANSSON, Per (1754 - )
JANSSON, Per (1769 - )
JANSSON, Per (1790 - )
JANSSON, Per (1803 - )
JANSSON, Per (1826 - )
JANSSON, Per (1830 - )
JANSSON, Stina Lisa (1825 - 1826)
JEANSSON WALLER, Hans (1658? - 1728)
JOHANSDOTTER MAKKOINEN, Gertrud (1721 - 1799)
JOHANSDOTTER,
JOHANSDOTTER,
JOHANSDOTTER, Anna
JOHANSDOTTER, Anna (1694 - 1762)
JOHANSDOTTER, Brita
JOHANSDOTTER, Cajsa (1739 - 1805)
JOHANSDOTTER, Catharina (1698 - )
JOHANSDOTTER, Cherstin (1745 - )
JOHANSDOTTER, Elisabet (- 1735)
JOHANSDOTTER, Karna (1725? - )
JOHANSDOTTER, Lena (1742 - )
JOHANSDOTTER, Lisa (1737 - )
JOHANSDOTTER, Maria (1751 - )
JOHANSDOTTER, Sara (1725 - )
JOHANSDOTTER, Sara (1732 - 1780)
JOHANSDOTTER, Stina (1755 - )
JOHANSSON MAKKOINEN, Knut (1705 - 1769)
JOHANSSON MAKKOINEN, Lars
JOHANSSON MORZELL, Eric (1697 - 1743)
JOHANSSON MORZELL, Johannes (1700 - 1748)
JOHANSSON MORZELL, Lars
JOHANSSON SPENNARE, Per (1686? - 1761)
JOHANSSON WALLER, Hans (1717 - 1797?)
JOHANSSON WALLER, Hans (1786 - 1860)
JOHANSSON WALLER, Johan
JOHANSSON WALLER, Olof (1789 - 1869)
JOHANSSON, "Björn -" Johan (1622? - 1706)
JOHANSSON, Anders
JOHANSSON, Anders
JOHANSSON, Anders
JOHANSSON, Daniel (1701 - 1756)
JOHANSSON, Göran (1740 - )
JOHANSSON, Hindrik
JOHANSSON, Johan
JOHANSSON, Johan (1658? - 1728)
JOHANSSON, Johan (1663 - 1759)
JOHANSSON, Johan (1695 - 1757)
JOHANSSON, Johan (1733 - )
JOHANSSON, Johan (1766 - )
JOHANSSON, Johan (1840 - )
JOHANSSON, Jon
JOHANSSON, Jon (1748 - )
JOHANSSON, Karl
JOHANSSON, Olof (1705 - )
JOHANSSON, Per (1669 - 1756)
JOHANSSON, Peter (1760 - )
JOHNSON, Frank August
JONASDOTTER, Anna
JONASDOTTER, Annicka (1749 - )
JONASDOTTER, Cajsa (1765 - )
JONASSON, Johan (1754 - 1755)
JONSDOTTER, Anna Cajsa (1781 - )
JONSDOTTER, Anna Greta (1863 - 1927)
JONSDOTTER, Anna Lotta (1839 - )
JONSDOTTER, Anna
JONSDOTTER, Anna (1550? - )
JONSDOTTER, Anna (1680 - 1760)
JONSDOTTER, Anna (1731 - )
JONSDOTTER, Anna (1780 - )
JONSDOTTER, Anna (1801 - )
JONSDOTTER, Annika (1687 - 1767)
JONSDOTTER, Brita (1668 - 1764)
JONSDOTTER, Brita (1683 - 1767)
JONSDOTTER, Brita (1688 - )
JONSDOTTER, Brita (1729 - )
JONSDOTTER, Brita (1743 - 1809)
JONSDOTTER, Brita (1778 - )
JONSDOTTER, Britta (1775 - )
JONSDOTTER, Carin
JONSDOTTER, Carin (1761 - )
JONSDOTTER, Carin (1765 - )
JONSDOTTER, Carolina (1836 - )
JONSDOTTER, Catharina (1731 - 1787)
JONSDOTTER, Catharina (1789 - )
JONSDOTTER, Ella (1690? - )
JONSDOTTER, Gertrud
JONSDOTTER, Ingeborg (1702 - )
JONSDOTTER, Ingeborg (1788 - )
JONSDOTTER, Ingrid (1698 - 1768)
JONSDOTTER, Ingrid (1731 - )
JONSDOTTER, Karin
JONSDOTTER, Karin (1670? - 1740)
JONSDOTTER, Karin (1763 - 1840)
JONSDOTTER, Kerstin
JONSDOTTER, Kjerstin (1785 - )
JONSDOTTER, Lena (1696 - 1772)
JONSDOTTER, Lisbeth (1658? - )
JONSDOTTER, Lisbeth (1684 - 1763)
JONSDOTTER, Margareta (1677 - 1757)
JONSDOTTER, Margareta (1741 - )
JONSDOTTER, Margareta (1774 - )
JONSDOTTER, Maria (1779 - 1841)
JONSDOTTER, Maria (1781 - )
JONSDOTTER, Maria (1782 - 1855)
JONSDOTTER, Stina (1745 - )
JONSSON HEDMAN, Erik (1831 - )
JONSSON KAHLSTEDT, Anders (1730 - 1759)
JONSSON RAK, Olof (1669 - 1743)
JONSSON RAK, Olof (1756 - 1844)
JONSSON TRÄFF, Erik (1784 - 1855)
JONSSON ÅKERLÖF, Hans (1769 - 1835)
JONSSON ÅKERLÖF, Jonas (1740 - 1819)
JONSSON, "Bäfver" Eric (1772 - 1830)
JONSSON, Anders
JONSSON, Anders (1677 - 1734)
JONSSON, Anders (1792 - )
JONSSON, Anders (1847 - )
JONSSON, Anna Maria (1886 - )
JONSSON, Carl Johan (1884 - )
JONSSON, Carl
JONSSON, Daniel (1785 - )
JONSSON, Ebba Charlotta (1898 - 1902)
JONSSON, Eleonora Mathilda (1881 - )
JONSSON, Emma Mathilda (1879 - )
JONSSON, Eric (1791 - )
JONSSON, Erik (1600? - 1633)
JONSSON, Ernst (1911 - )
JONSSON, Grels (- 1595?)
JONSSON, Gustaf (1842 - )
JONSSON, Hans (1721 - )
JONSSON, Hans (1795 - 1867)
JONSSON, Hilbert Gunnar (1892 - 1892)
JONSSON, Hulda Josefina (1878 - )
JONSSON, Ivar
JONSSON, Jacob (- 1590?)
JONSSON, Jan (1785 - )
JONSSON, Johan (1682 - 1759)
JONSSON, Johan (1766 - )
JONSSON, Johannes (1853 - 1934)
JONSSON, Jon
JONSSON, Jon (1779 - 1805)
JONSSON, Jonas (1742 - )
JONSSON, Jonas (1746 - )
JONSSON, Jonas (1788 - )
JONSSON, Jonas (1798 - )
JONSSON, Jöns (1742 - )
JONSSON, Jöran (- 1705?)
JONSSON, Lars (1550? - 1605?)
JONSSON, Lars (1690 - )
JONSSON, Lars (1748 - 1816)
JONSSON, Michil (1676? - 1745)
JONSSON, Nils
JONSSON, Nils (1692 - )
JONSSON, Nils (1771 - )
JONSSON, Nils (1786 - )
JONSSON, Olof
JONSSON, Olof (1674? - 1744)
JONSSON, Olof (1696 - 1738)
JONSSON, Olof (1711 - 1757)
JONSSON, Olof (1752 - )
JONSSON, Olof (1768 - 1828)
JONSSON, Olof (1794 - )
JONSSON, Oluf (1525? - )
JONSSON, Per Johan (1845 - )
JONSSON, Per (- 1597?)
JONSSON, Per (1719 - )
JONSSON, Sven (1747 - )
JONSSON, Sven (1778 - )
JOSEPHSDOTTER, Carin (1713 - 1773)
JOSEPHSSON, Eric (1706? - )
JOSEPHSSON, Joseph (1711 - )
JOSEPHSSON, Olof (1710 - )
JUHLIN, Anna Brita (1879 - )
JUHLIN, Johan Ejnar (1893 - )
JUHLIN, Johanna Maria (1897 - )
JUHLIN, Matilda Regina (1886 - )
JÖNSDOTTER, Agneta
JÖNSDOTTER, Anna
JÖNSDOTTER, Anna (<1676 - )
JÖNSDOTTER, Anna (1692 - 1755)
JÖNSDOTTER, Appolonia
JÖNSDOTTER, Appolonia
JÖNSDOTTER, Barbro (1708 - 1789)
JÖNSDOTTER, Brita (1600? - 1686)
JÖNSDOTTER, Brita (1818 - 1895)
JÖNSDOTTER, Brita (1820 - 1895)
JÖNSDOTTER, Brita (1834 - )
JÖNSDOTTER, Carin (1759 - 1848)
JÖNSDOTTER, Cherstin (1782 - 1823)
JÖNSDOTTER, Elisabeth
JÖNSDOTTER, Elisabeth (1699 - 1763)
JÖNSDOTTER, Greta (1826 - 1899)
JÖNSDOTTER, Karin (- <1737)
JÖNSDOTTER, Karin (1803 - 1851)
JÖNSDOTTER, Karin (1815 - )
JÖNSDOTTER, Kerstin
JÖNSDOTTER, Kerstin (1730 - )
JÖNSDOTTER, Kerstin (1737 - 1818)
JÖNSDOTTER, Kerstin (1768 - )
JÖNSDOTTER, Kerstin (1819 - )
JÖNSDOTTER, Margareta (1620? - 1674)
JÖNSDOTTER, Margareta (1695 - 1779)
JÖNSDOTTER, Margareta (1755 - )
JÖNSDOTTER, Margareta (1764 - )
JÖNSDOTTER, Margta (1712 - )
JÖNSDOTTER, Margta (1832 - )
JÖNSDOTTER, Marit
JÖNSSON LAGERQVIST, Hans (1825 - 1899)
JÖNSSON LINGBLOM, Jöns (1823 - )
JÖNSSON LINGBLOM, Per (1824 - )
JÖNSSON LÖFSTRAND, Anders (1828 - 1898)
JÖNSSON NORDLUND, Per (1825 - 1898)
JÖNSSON SKOTTARE, Karl (1603? - 1678)
JÖNSSON SVINHUVUD, Hans (- >1439)
JÖNSSON, Anders
JÖNSSON, Daniel
JÖNSSON, Daniel (1760 - )
JÖNSSON, Hans
JÖNSSON, Hans (1676? - 1737)
JÖNSSON, Hans (1756 - )
JÖNSSON, Israel (- 1701)
JÖNSSON, Johan
JÖNSSON, Jon
JÖNSSON, Jon (- 1718)
JÖNSSON, Jonas (1695 - 1765)
JÖNSSON, Jöns Gustaf (1835 - 1897)
JÖNSSON, Jöns (1779 - 1856)
JÖNSSON, Jöns (1830 - )
JÖNSSON, Lars Fredrik (1837 - )
JÖNSSON, Lars
JÖNSSON, Lars (- <1740)
JÖNSSON, Lars (1778 - 1801)
JÖNSSON, Olof
JÖNSSON, Olof
JÖNSSON, Olof (1763 - )
JÖNSSON, Olof (1788 - )
JÖNSSON, Per (1758 - )
JÖNSSON, Per (1771 - 1846)
JÖNSSON, Zackarias
JÖRANSDOTTER, Anna (1648? - 1696)
JÖRANSDOTTER, Brita (1651? - )
JÖRANSDOTTER, Karin
JÖRANSDOTTER, Karin (1650? - )
JÖRANSDOTTER, Kerstin (1649 - )
JÖRANSDOTTER, Lisbeth (1645? - )
JÖRANSDOTTER, Sara (1653? - )
JÖRANSSON FISKARE, Anders (1660 - 1736)
JÖRANSSON STENS, Staffan (1644? - 1695)
JÖRANSSON, Erik (1651? - )
JÖRANSSON, Jöran
JÖRANSSON, Olof
JÖRSDOTTER, Malin
JÖRSDOTTER?, Sara? (1665 - 1750)
KALLBERG, Anna Brita (1804 - 1886)
KARLSDOTTER, Brita (1649 - 1711)
KARLSSON,
KARLSSON, Per (1624? - 1699)
KARLSSON, Staffan (1646 - 1680)
KARLSSON, Ulf
KIHLSTRÖM, Anna Christina (1728 - 1750)
KIHLSTRÖM, Per (1719 - )
KIHLSTRÖM?, Johan? (1683 - 1760)
KNUTSDOTTER, Anna
KNUTSDOTTER, Anna (1686 - 1759)
KNUTSDOTTER, Anna (1732 - )
KNUTSDOTTER, Barbro
KNUTSDOTTER, Brita (1677 - )
KNUTSDOTTER, Brita (1736 - )
KNUTSDOTTER, Gertrud (1684 - 1764)
KNUTSDOTTER, Karin (1739 - 1772)
KNUTSDOTTER, Kierstin (1753 - )
KNUTSDOTTER, Margareta (1688 - 1763)
KNUTSDOTTER, Margareta (1711 - 1778)
KNUTSDOTTER, Margta (1727 - )
KNUTSDOTTER, Sara
KNUTSSON, Anders (1687 - 1741)
KNUTSSON, Anders (1688 - 1759)
KNUTSSON, Anders (1749 - )
KNUTSSON, Eric
KNUTSSON, Eric (1685? - 1709)
KNUTSSON, Erik (1685 - )
KNUTSSON, Johan (1680 - 1690)
KNUTSSON, Johan (1704 - )
KNUTSSON, Johan (1746 - )
KNUTSSON, Mats (1597? - 1679)
KNUTSSON, Mårten
KRANTZ, Ester Linnea (1906 - )
KRISTOFFERSSON, Johan (- 1711)
KRISTOFFERSSON, Olof (- 1631)
KROOK, C G
KRÄMER, Anna Maria (1730 - )
LAGERQVIST, Anna Lisa (1852 - 1913)
LAGERQVIST, Brita Maria (1854 - )
LAGERQVIST, Christina (1859 - )
LAGERQVIST, Märta (1865 - )
LARSDOTTER PÖNTÄINEN, Cecilia (1661 - 1753)
LARSDOTTER,
LARSDOTTER, Anna Cajsa (1765 - )
LARSDOTTER, Anna
LARSDOTTER, Anna
LARSDOTTER, Anna
LARSDOTTER, Anna
LARSDOTTER, Anna (1714? - )
LARSDOTTER, Anna (1729 - )
LARSDOTTER, Anna (1747 - )
LARSDOTTER, Anna (1748 - 1813)
LARSDOTTER, Anna (1769 - )
LARSDOTTER, Annika
LARSDOTTER, Brita
LARSDOTTER, Brita
LARSDOTTER, Brita
LARSDOTTER, Brita (1610 - )
LARSDOTTER, Brita (1658? - 1738)
LARSDOTTER, Brita (1671 - 1747)
LARSDOTTER, Brita (1705 - 1777)
LARSDOTTER, Brita (1728 - )
LARSDOTTER, Brita (1764 - )
LARSDOTTER, Brita (1782 - )
LARSDOTTER, Britta (1769 - 1853)
LARSDOTTER, Catharina (1776 - )
LARSDOTTER, Cecilia
LARSDOTTER, Cherstin (1758 - )
LARSDOTTER, Clara
LARSDOTTER, Clara (1661? - 1737)
LARSDOTTER, Elin (1589 - )
LARSDOTTER, Elisabet (1749 - 1776)
LARSDOTTER, Gertrud
LARSDOTTER, Gertrud
LARSDOTTER, Gertrud (1801 - 1869)
LARSDOTTER, Helena (1759 - )
LARSDOTTER, Karin
LARSDOTTER, Karin
LARSDOTTER, Karin (1707? - )
LARSDOTTER, Karin (1722 - 1804)
LARSDOTTER, Karin (1750 - 1823)
LARSDOTTER, Karin (1783 - )
LARSDOTTER, Karin (1813 - 1898)
LARSDOTTER, Kerstin
LARSDOTTER, Kerstin
LARSDOTTER, Kerstin (1580? - )
LARSDOTTER, Kerstin (1677 - )
LARSDOTTER, Kerstin (1677? - 1743)
LARSDOTTER, Kerstin (1727 - 1793)
LARSDOTTER, Kerstin (1819 - )
LARSDOTTER, Kristina (Cherstin) (1785 - 1862)
LARSDOTTER, Margareta
LARSDOTTER, Margareta (1630 - )
LARSDOTTER, Margareta (1697 - 1743)
LARSDOTTER, Margareta (1726 - 1795)
LARSDOTTER, Margareta (1746 - 1817)
LARSDOTTER, Margareta (1790 - )
LARSDOTTER, Margreta (1766 - )
LARSDOTTER, Margta (1773 - )
LARSDOTTER, Margta (1780 - 1837)
LARSDOTTER, Margtha (1805 - 1887)
LARSDOTTER, Maria (1716 - 1788)
LARSSON FALK, Lars (1691 - 1733)
LARSSON FALK, Olof (1719 - 1787)
LARSSON HESSEL, Halvard (1681 - 1764)
LARSSON LAITINEN, Per (1632 - 1699)
LARSSON LAITINEN, Per (1688 - 1760)
LARSSON LERBERGS, Lars (1649 - 1719)
LARSSON LERBERGS, Per (1667 - 1742)
LARSSON PÖNTÄINEN, Hindrik (1665? - )
LARSSON PÖNTÄINEN, Nils (1672 - 1713)
LARSSON PÖNTÄINEN, Staffan (1660? - 1734)
LARSSON, Aina (1905 - )
LARSSON, Anders
LARSSON, Anders (1608 - 1688)
LARSSON, Bärtil (1651? - 1724)
LARSSON, Daniel
LARSSON, Eric
LARSSON, Eric (1749 - )
LARSSON, Erich (1742 - 1773)
LARSSON, Erik
LARSSON, Erik (1816 - )
LARSSON, Hans
LARSSON, Hans (1625? - 1700)
LARSSON, Hans (1652 - 1719)
LARSSON, Hans (1779 - 1840)
LARSSON, Hindrik (1689? - )
LARSSON, Jan (1759 - )
LARSSON, Johan
LARSSON, Johan (1684? - )
LARSSON, Johan (1684 - 1749)
LARSSON, Jon (1703 - 1764)
LARSSON, Jonas (1847 - 1916)
LARSSON, Jöns (1700? - )
LARSSON, Jöns (1803 - )
LARSSON, Lars
LARSSON, Lars
LARSSON, Lars
LARSSON, Lars (1647? - 1717)
LARSSON, Lars (1690 - 1762)
LARSSON, Lars (1693 - )
LARSSON, Lars (1717? - 1788)
LARSSON, Lars (1756 - )
LARSSON, Lars (1759 - 1836)
LARSSON, Lars (1774 - )
LARSSON, Lars (1787 - )
LARSSON, Lars (1791 - )
LARSSON, Marcus (1620? - 1696)
LARSSON, Mats
LARSSON, Mats
LARSSON, Mats (1628 - 1688)
LARSSON, Mats (1681 - )
LARSSON, Modig Per (1779 - 1858)
LARSSON, Nils (1726 - 1799)
LARSSON, Nils (1810 - )
LARSSON, Olof
LARSSON, Olof
LARSSON, Olof (1601 - 1681)
LARSSON, Olof (1686 - )
LARSSON, Olof (1709 - )
LARSSON, Olof (1710 - )
LARSSON, Olof (1777 - )
LARSSON, Per
LARSSON, Per
LARSSON, Per
LARSSON, Per (1763 - )
LARSSON, Samuel (1701 - 1767)
LARSSON?, Abraham?
LARSSON?, Eric
LARSSON?, Hans?
LARSSON?, Olof "Varg Olle" ?
LILLBERG, Anny
LILLBERG, Jan Erik (1847 - 1908)
LIND, Anna (1853 - 1943)
LINDHOLM, Axel Julius
LORENSSON, Mats (- 1675)
LUNDGREN, Anders (- 1844)
LUNDGREN, Petrus
LÖFSTRAND, Anna Margareta (1866 - )
LÖFSTRAND, Beda (1886 - 1887)
LÖFSTRAND, Brita Stina (1862 - )
LÖFSTRAND, Carl Johan (1870 - )
LÖFSTRAND, David (1868 - )
LÖFSTRAND, Fredrika Ulrika (1880 - )
LÖFSTRAND, Gustav Torsten (1917 - )
LÖFSTRAND, Göran Ingmar (1925 - )
LÖFSTRAND, Johanna Lovisa (1878 - )
LÖFSTRAND, Jonas Gustaf (1872 - )
LÖFSTRAND, Lars Olof Axel (1876 - )
LÖFSTRAND, Oskar August Wilhelm (1874 - )
LÖFSTRAND, Per Erik (1864 - 1943)
LÖVENBERG, Olof (1725 - 1790)
LÖVSTRAND, Oskar Henrik (1911 - )
LÖVSTRAND, Per Yngve (1914 - )
LÖVSTRAND, Sonja Maria (1928 - )
LÖVSTRAND, Viktor (1883 - )
LÖVSTRAND, Åke Viktor (1910 - )
MARCUSDOTTER, Elisabeth
MARCUSSON, Anders (1653? - 1698)
MARCUSSON, Hans (1641? - 1698)
MARCUSSON?, Eric? (1647? - 1697)
MARKUSDOTTER, Margareta (- 1700?)
MARKUSSON, Olof (1624? - 1682)
MARKVARDSSON, Gerlag
MARKVARDSSON, Hans
MARKVARDSSON, Jöran
MARKVARDSSON, Olof
MATSDOTTER,
MATSDOTTER,
MATSDOTTER,
MATSDOTTER, Anna
MATSDOTTER, Anna
MATSDOTTER, Anna (1724 - )
MATSDOTTER, Anna (1729 - )
MATSDOTTER, Anna (1751 - 1796)
MATSDOTTER, Barbro (1663 - 1757?)
MATSDOTTER, Brita
MATSDOTTER, Brita
MATSDOTTER, Brita (1714 - )
MATSDOTTER, Brita (1715 - )
MATSDOTTER, Brita (1754 - 1818)
MATSDOTTER, Carin (1670? - )
MATSDOTTER, Catharina (1710 - )
MATSDOTTER, Cherstin (1757 - 1830)
MATSDOTTER, Christina (1729 - 1797)
MATSDOTTER, Elisabet
MATSDOTTER, Elisabet (- 1728)
MATSDOTTER, Elisabeth (1658? - 1733)
MATSDOTTER, Ingeborg (1660 - )
MATSDOTTER, Karin
MATSDOTTER, Karin (1660 - 1720)
MATSDOTTER, Karin (1704 - 1787)
MATSDOTTER, Karin (1713 - 1744)
MATSDOTTER, Karin (1756 - )
MATSDOTTER, Kerstin
MATSDOTTER, Kerstin (1666 - 1709)
MATSDOTTER, Kerstin (1711 - )
MATSDOTTER, Kerstin (1716 - 1794)
MATSDOTTER, Lena (1740 - 1828)
MATSDOTTER, Lisa (1778 - 1835)
MATSDOTTER, Lisa (1841 - )
MATSDOTTER, Malin
MATSDOTTER, Malin (1665 - )
MATSDOTTER, Margareta
MATSDOTTER, Margareta (1647? - 1709)
MATSDOTTER, Margareta (1668? - 1732)
MATSDOTTER, Margareta (1670? - 1746)
MATSDOTTER, Margareta (1712 - )
MATSDOTTER, Margreta (1717 - )
MATSDOTTER, Margreta (1723 - )
MATSDOTTER, Margta (1718 - )
MATSDOTTER, Margta (1781 - 1866)
MATSDOTTER, Margta (1791 - 1834)
MATSDOTTER, Marit
MATSDOTTER, Sara (- 1692)
MATSDOTTER, Sara (1787 - 1820)
MATSDOTTER, Sigri (1642 - )
MATSSON HERS, Knut (1660? - 1716)
MATSSON MAKKOINEN, Johan (1652 - )
MATSSON MOLIN, Mats (1776 - 1820)
MATSSON POASOINEN, Samuel (- 1717?)
MATSSON, "Lille" Mats
MATSSON,
MATSSON, Anders
MATSSON, Anders (- <1683)
MATSSON, Anders (1635 - )
MATSSON, Anders (1654 - )
MATSSON, Anders (1659? - 1719)
MATSSON, Anders (1672? - 1743)
MATSSON, Anders (1693 - )
MATSSON, Anders (1713 - )
MATSSON, Anders (1721 - )
MATSSON, Anders (1739 - 1809)
MATSSON, Anders (1779 - 1849)
MATSSON, Daniel (1674? - 1729)
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric
MATSSON, Eric (- 1740)
MATSSON, Eric (1662? - 1737)
MATSSON, Eric (1668 - 1742)
MATSSON, Eric (1727 - 1784)
MATSSON, Hans (1638 - 1672)
MATSSON, Hans (1659? - 1733)
MATSSON, Hans (1720 - )
MATSSON, Hans (1725 - 1726)
MATSSON, Hans (1729 - 1778)
MATSSON, Hindrik
MATSSON, Jöns (1660 - )
MATSSON, Jöran
MATSSON, Jöran (- 1675)
MATSSON, Knut (- 1713)
MATSSON, Knut (- 1740?)
MATSSON, Kristoffer (- 1655)
MATSSON, Lars
MATSSON, Lars (1615? - )
MATSSON, Lars (1638 - )
MATSSON, Lars (1641? - )
MATSSON, Mats
MATSSON, Mats
MATSSON, Mats (1620? - )
MATSSON, Mats (1668 - 1732)
MATSSON, Mats (1670? - )
MATSSON, Mats (1743 - 1819)
MATSSON, Mats (1746 - 1813)
MATSSON, Mats (1795 - )
MATSSON, Mikael (1670? - 1718)
MATSSON, Mårten
MATSSON, Nils (1590? - <1651)
MATSSON, Olof
MATSSON, Olof
MATSSON, Olof
MATSSON, Olof (1632 - 1706)
MATSSON, Olof (1708 - )
MATSSON, Olof (1713 - 1773)
MATSSON, Olof (1719 - )
MATSSON, Olof (1803 - 1856)
MATSSON, Per (1646 - 1726)
MATSSON, Per (1659? - 1737)
MATSSON, Per (1700 - 1772)
MATSSON, Samuel
MATSSON, Sven (1679 - )
MATSSON, Tore (1676? - 1731)
MATSSON?, Anders?
MATSSON?, Christoffer?
MATSSON?, Eric
MATSSON?, Knut?
MAYER, Per Daniel (1806 - )
MICHELSDOTTER, Annika (1750 - 1830)
MICHELSDOTTER, Margareta (1748 - 1752)
MICHELSDOTTER, Margareta (1753 - 1812)
MICHELSSON WASS, Michael (1714 - 1766)
MICHELSSON, Anders
MICHELSSON, Anders (1711 - )
MICHELSSON, Hans (1669 - )
MICHELSSON, Hans (1755 - 1756)
MICHELSSON, Hans (1762 - 1785)
MICHELSSON, Johan (1757 - )
MICHELSSON, Olof (1766 - )
MICHILSDOTTER, Anna (1678 - 1755)
MICHILSDOTTER, Brita
MICHILSDOTTER, Brita
MICHILSDOTTER, Elisabeth (1681 - 1769)
MICHILSDOTTER, Helena
MICHILSDOTTER, Karin
MICHILSDOTTER, Malin (1693 - 1775)
MICHILSDOTTER, Margareta
MICHILSDOTTER, Margareta (1698 - 1772)
MICHILSDOTTER, Sara (1684? - 1748)
MICHILSSON BUSK, Eric (1695 - 1730)
MICHILSSON, Eric
MICHILSSON, Johan
MICHILSSON, Jon (1648? - 1732)
MICHILSSON, Knut (1666? - 1740)
MICHILSSON, Michil
MICHILSSON, Per (1698 - 1764)
MICKELSDOTTER, Sara (1697 - 1776)
MICKELSSON, Mickel (- >1566)
MICKELSSON, Måns (- >1575)
MIKAELSDOTTER, Barbro (1700 - 1773)
MIKAELSDOTTER, Walborg (1701 - )
MIKELSSON, Per (1690? - <1742)
MODIG?, Per?
MUNTER, Jöns
MÅNSDOTTER, Britta (1709 - )
MÅNSDOTTER, Elin (1714 - )
MÅNSDOTTER, Karin
MÅNSDOTTER, Karin (1695 - 1772)
MÅNSDOTTER, Karin (1716 - )
MÅNSDOTTER, Malin
MÅNSDOTTER, Margareta
MÅNSSON WERNER, Håkon (1600? - )
MÅNSSON, Anders (1707 - )
MÅNSSON, Johan
MÅNSSON, Mickel (- 1610?)
MÅNSSON, Måns
MÅNSSON, Nils (- >1540)
MÅNSSON, Olof
MÅNSSON, Per (1711 - 1776)
MÅRTENSDOTTER, Gertrud (1704 - 1771)
MÅRTENSSON, Knut
MÅRTENSSON, Per
NILSDOTTER MANNIK, Barbro (1715 - )
NILSDOTTER, Anna
NILSDOTTER, Anna (1607? - 1681)
NILSDOTTER, Anna (1860 - )
NILSDOTTER, Brita
NILSDOTTER, Brita (1759 - 1838)
NILSDOTTER, Cajsa (1839 - )
NILSDOTTER, Elin (1668? - )
NILSDOTTER, Ella (1651? - 1740)
NILSDOTTER, Gunnil (1662 - 1736)
NILSDOTTER, Ingrid (1656 - 1730)
NILSDOTTER, Ingrid (1722 - 1784)
NILSDOTTER, Karin
NILSDOTTER, Karin (1709 - )
NILSDOTTER, Karin (1750 - )
NILSDOTTER, Kerstin (1719 - 1789)
NILSDOTTER, Kierstin (1832 - )
NILSDOTTER, Margareta
NILSDOTTER, Margareta (1699? - )
NILSDOTTER, Maria (1763 - )
NILSDOTTER, Maria (1769 - )
NILSDOTTER, Maria (1835 - )
NILSDOTTER, Sara
NILSSON BERGENHEM, Daniel
NILSSON HAGBERG, Eric (1709 - 1759)
NILSSON MANNIK, Johan (1710 - )
NILSSON MANNIK, Per (1700 - 1777?)
NILSSON YHR, Olof (1829 - 1873)
NILSSON, Christoffer
NILSSON, Erich (1660? - )
NILSSON, Erik (- 1680)
NILSSON, Erik (1713 - 1786)
NILSSON, Hans (1710 - 1773)
NILSSON, Lars (1701 - 1729)
NILSSON, Lars (1756 - 1798)
NILSSON, Mats
NILSSON, Måns (- >1571)
NILSSON, Nils (1676 - 1756)
NILSSON, Nils (1717 - )
NILSSON, Olof
NILSSON, Olof
NILSSON, Olof (- 1703)
NILSSON, Olof (1704 - )
NILSSON, Olof (1710 - 1786)
NILSSON, Olof (1765 - )
NILSSON, Per
NILSSON, Per (1658? - )
NILSSON, Per (1720 - )
NILSSON, Samuel
NILSSON, Tore (1601? - 1671)
NILSSON, Valentin (1625? - 1660?)
NILSSON/ERSSON?, Morsbo Erik
NORLING, Greta (1797 - 1875)
NORLING, Margareta (1757 - )
NYSTRÖM, Johan
OLAI, Anna
OLOFSDOTTER,
OLOFSDOTTER, Anna
OLOFSDOTTER, Anna (1702 - 1766)
OLOFSDOTTER, Brita
OLOFSDOTTER, Carin (1664? - 1703)
OLOFSDOTTER, Elin
OLOFSDOTTER, Gertrud (1748 - )
OLOFSDOTTER, Karin
OLOFSDOTTER, Lisa (1782 - 1809)
OLOFSDOTTER, Margareta
OLOFSDOTTER, Margretha
OLOFSDOTTER, Marit (1700? - )
OLOFSDOTTER?, Brita?
OLOFSSON BERGQVIST, Johan (1712 - )
OLOFSSON BROMS, Per (1625? - 1697)
OLOFSSON RAK, Johan (1697 - 1744)
OLOFSSON ÅSTRÖM, Anders (1831 - )
OLOFSSON ÅSTRÖM, Anders (1837 - 1907)
OLOFSSON ÅSTRÖM, Erik (1821 - )
OLOFSSON ÅSTRÖM, Hans (1823 - )
OLOFSSON ÅSTRÖM, Olof (1825 - 1876)
OLOFSSON, "Skytts" Olof
OLOFSSON, Anders
OLOFSSON, Anders
OLOFSSON, Anders
OLOFSSON, Anders (1616? - 1703)
OLOFSSON, Anders (1618? - 1691)
OLOFSSON, Anders (1685 - )
OLOFSSON, Börje (1622? - 1697)
OLOFSSON, Christopfer (1736 - )
OLOFSSON, Daniel
OLOFSSON, Eric (- 1650?)
OLOFSSON, Hans
OLOFSSON, Hindrich
OLOFSSON, Jan (1707 - 1780)
OLOFSSON, Jon (1678 - )
OLOFSSON, Jon (1737 - 1809)
OLOFSSON, Jon (1747 - )
OLOFSSON, Jonas (1577? - )
OLOFSSON, Jöns
OLOFSSON, Knut
OLOFSSON, Lars (1673 - 1754)
OLOFSSON, Magnus (1730 - )
OLOFSSON, Mattes (1731 - )
OLOFSSON, Nils
OLOFSSON, Olof
OLOFSSON, Olof (1739 - )
OLOFSSON, Per (1575? - )
OLOFSSON, Per (1716 - )
OLOFSSON, Simon
OLOFSSON, Sven (- 1740?)
OLOVSDOTTER, Katarina (1737 - 1822)
OLOVSSON, Anders (1630? - )
OLSDOTTER ?, Emerentia ? (1692 - 1770)
OLSDOTTER MÖRTENQVIST, Anna (1794 - 1835)
OLSDOTTER MÖRTENQVIST, Brita (1791 - )
OLSDOTTER MÖRTENQVIST, Charin (1793 - )
OLSDOTTER MÖRTENQVIST, Lena (1801 - )
OLSDOTTER MÖRTENQVIST, Stina (1798 - )
OLSDOTTER ÅSTRÖM, Brita (1828 - 1915)
OLSDOTTER,
OLSDOTTER, (1666? - 1691)
OLSDOTTER, Anna
OLSDOTTER, Anna
OLSDOTTER, Anna
OLSDOTTER, Anna (1660 - )
OLSDOTTER, Anna (1705 - )
OLSDOTTER, Anna (1712 - 1778)
OLSDOTTER, Anna (1735 - 1813)
OLSDOTTER, Anna (1746 - 1819)
OLSDOTTER, Anna (1749 - )
OLSDOTTER, Anna (1749 - )
OLSDOTTER, Anna (1758 - )
OLSDOTTER, Anna (1765 - )
OLSDOTTER, Anna (1768 - )
OLSDOTTER, Anna (1775 - 1837)
OLSDOTTER, Anna (1785 - )
OLSDOTTER, Anna (1799 - 1857)
OLSDOTTER, Annika (1713 - 1757)
OLSDOTTER, Appolonia
OLSDOTTER, Brita Stina (1785 - 1837)
OLSDOTTER, Brita
OLSDOTTER, Brita
OLSDOTTER, Brita (1639? - 1722)
OLSDOTTER, Brita (1652 - )
OLSDOTTER, Brita (1681 - 1755)
OLSDOTTER, Brita (1719 - 1800)
OLSDOTTER, Brita (1743 - 1811)
OLSDOTTER, Brita (1751 - )
OLSDOTTER, Brita (1755 - )
OLSDOTTER, Brita (1765 - )
OLSDOTTER, Brita (1770 - 1828)
OLSDOTTER, Brita (1773 - )
OLSDOTTER, Brita (1776 - 1858)
OLSDOTTER, Brita (1832 - 1921)
OLSDOTTER, Cajsa Greta (1838 - )
OLSDOTTER, Cajsa (1794 - )
OLSDOTTER, Cajsa (1829 - 1895)
OLSDOTTER, Catharina (1774 - )
OLSDOTTER, Cecilia (1684 - )
OLSDOTTER, Cherstin (1637 - )
OLSDOTTER, Cherstin (1713 - )
OLSDOTTER, Cherstin (1752? - )
OLSDOTTER, Christina (1763 - 1844)
OLSDOTTER, Christina (1764 - )
OLSDOTTER, Elin (1732 - )
OLSDOTTER, Elisabet (1707 - 1769)
OLSDOTTER, Elisabeth (1690 - 1771)
OLSDOTTER, Ella (1708 - )
OLSDOTTER, Gertrud (1731 - 1761)
OLSDOTTER, Greta (1807 - )
OLSDOTTER, Gölin (1718 - )
OLSDOTTER, Ingegerd
OLSDOTTER, Ingrid (1690 - )
OLSDOTTER, Ingrid (1754 - )
OLSDOTTER, Ingrid (1780 - )
OLSDOTTER, Karin (- 1750)
OLSDOTTER, Karin (1680? - 1737?)
OLSDOTTER, Karin (1700 - )
OLSDOTTER, Karin (1703 - 1773)
OLSDOTTER, Karin (1710 - 1797)
OLSDOTTER, Karin (1720? - )
OLSDOTTER, Karin (1740 - )
OLSDOTTER, Karin (1761 - 1846)
OLSDOTTER, Kerstin (1610 - 1697)
OLSDOTTER, Kerstin (1656 - )
OLSDOTTER, Kerstin (1709 - 1774)
OLSDOTTER, Kerstin (1720? - )
OLSDOTTER, Kerstin (1767 - 1851)
OLSDOTTER, Kierstin (1764 - )
OLSDOTTER, Lena (1763 - )
OLSDOTTER, Lisa (1744 - )
OLSDOTTER, Lisa (1805 - )
OLSDOTTER, Lisken (1738 - )
OLSDOTTER, Maja (1802 - )
OLSDOTTER, Malin
OLSDOTTER, Malin (1673 - )
OLSDOTTER, Margareta
OLSDOTTER, Margareta (1700 - )
OLSDOTTER, Margareta (1717 - 1789)
OLSDOTTER, Margareta (1739 - 1759?)
OLSDOTTER, Margareta (1746 - )
OLSDOTTER, Margareta (1772 - 1859)
OLSDOTTER, Margreta
OLSDOTTER, Margta
OLSDOTTER, Margta (1710 - 1776)
OLSDOTTER, Margta (1733 - 1809)
OLSDOTTER, Margta (1773 - 1803)
OLSDOTTER, Margta (1776 - 1820)
OLSDOTTER, Margta (1783 - )
OLSDOTTER, Maria (1738 - )
OLSDOTTER, Maria (1809 - 1809)
OLSDOTTER, Märta
OLSDOTTER, Sara Eleonora (1728 - )
OLSDOTTER, Sara (1721 - )
OLSDOTTER, Sara (1754 - )
OLSDOTTER, Sara (1781 - )
OLSSON COURAGE, Samuel (1770 - )
OLSSON FALK, Olof (1744 - 1813)
OLSSON JERSTEDT, Olof (1721 - 1783)
OLSSON KORP, Anders (1691 - 1757)
OLSSON MÖRTENQVIST, Olof (1791 - )
OLSSON MÖRTENQVIST, Olof (1810 - )
OLSSON SANDIN, Erik (1829 - )
OLSSON SJÖSTRÖM, Per (1710 - 1772)
OLSSON VAKANGAS, Olof
OLSSON WASS, Olof (1769 - 1814)
OLSSON YHR, Nils (1801 - )
OLSSON ÅSTRÖM, Erik (1763 - 1831)
OLSSON ÅSTRÖM, Jonas (1834 - 1917)
OLSSON, "Ol Hans" Eric (1739 - )
OLSSON, Anders
OLSSON, Anders
OLSSON, Anders
OLSSON, Anders (- <1682)
OLSSON, Anders (1670 - )
OLSSON, Anders (1735 - 1808)
OLSSON, Anders (1755 - 1820)
OLSSON, Anders (1770 - 1831)
OLSSON, Anders (1779 - )
OLSSON, Anders (1791 - )
OLSSON, Carl (1674 - )
OLSSON, Christoffer
OLSSON, Daniel
OLSSON, Daniel (1636? - 1697)
OLSSON, Elis
OLSSON, Eric
OLSSON, Eric
OLSSON, Eric (1640 - )
OLSSON, Eric (1714 - 1795)
OLSSON, Eric (1715 - 1800)
OLSSON, Eric (1771 - )
OLSSON, Erik (1649? - 1697)
OLSSON, Erik (1752 - 1828)
OLSSON, Ernst
OLSSON, Hans
OLSSON, Hans
OLSSON, Hans (- 1522)
OLSSON, Hans (1671? - )
OLSSON, Hans (1675 - )
OLSSON, Hans (1693? - )
OLSSON, Hans (1734 - 1773)
OLSSON, Hilma Maria (1891 - )
OLSSON, Hindrich (1713 - 1773)
OLSSON, Jan (1657? - 1736?)
OLSSON, Jan (1700 - 1771)
OLSSON, Jan (1780 - )
OLSSON, Jan (1785 - 1852)
OLSSON, Jan (1788 - )
OLSSON, Jan (1805 - 1809)
OLSSON, Jan (1810 - )
OLSSON, Johan
OLSSON, Johan
OLSSON, Johan (1690 - 1753)
OLSSON, Johan (1701? - 1753)
OLSSON, Johan (1740 - 1805)
OLSSON, Johan (1763 - 1830)
OLSSON, Johan (1776 - 1779)
OLSSON, Jon (1686 - )
OLSSON, Jonas (1709 - )
OLSSON, Jöns (- 1663)
OLSSON, Jöns (1621? - 1694)
OLSSON, Karl
OLSSON, Kristoffer
OLSSON, Lars
OLSSON, Lars (1795 - )
OLSSON, Markvard
OLSSON, Mats (1681 - 1764)
OLSSON, Nils Anton (1891 - )
OLSSON, Nils (1722 - )
OLSSON, Nils (1734 - )
OLSSON, Nils (1743 - 1812)
OLSSON, Nils (1797 - )
OLSSON, Olof (1672? - 1742)
OLSSON, Olof (1683 - )
OLSSON, Olof (1696 - 1765)
OLSSON, Olof (1711 - 1766)
OLSSON, Olof (1733 - 1773)
OLSSON, Olof (1742 - 1809)
OLSSON, Olof (1745 - )
OLSSON, Olof (1749 - )
OLSSON, Olof (1759 - 1794)
OLSSON, Olof (1766 - 1824)
OLSSON, Olof (1767 - 1834)
OLSSON, Olof (1768 - 1858)
OLSSON, Olof (1788 - )
OLSSON, Olof (1797 - )
OLSSON, Olof (1808 - )
OLSSON, Olof (1852 - )
OLSSON, Peder
OLSSON, Pehr (1765 - )
OLSSON, Per
OLSSON, Per
OLSSON, Per (- 1752?)
OLSSON, Per (1791 - )
OLSSON, Sven
OLSSON, Vilkin
OLSSON?, Per?
OLSSON?, Per?
OLUFSSON, Olof (1550? - )
PEDERSSON LAUKKAINEN, Hindrik (1580? - 1640?)
PERSDOTTER BERGMAN, Brita (1772 - 1846)
PERSDOTTER LAITINEN, Elisabeth (1683 - 1750)
PERSDOTTER LAITINEN, Stina
PERSDOTTER MANNIK, Lisa (1735 - )
PERSDOTTER MORZELL, Elisabeth (1763 - )
PERSDOTTER, Anna
PERSDOTTER, Anna
PERSDOTTER, Anna
PERSDOTTER, Anna (- 1742)
PERSDOTTER, Anna (1677 - 1746)
PERSDOTTER, Anna (1704 - 1779)
PERSDOTTER, Anna (1722 - )
PERSDOTTER, Anna (1722 - 1782)
PERSDOTTER, Anna (1734 - )
PERSDOTTER, Anna (1749 - )
PERSDOTTER, Anna (1751 - 1828)
PERSDOTTER, Anna (1759 - )
PERSDOTTER, Anna (1770 - 1830?)
PERSDOTTER, Anna (1797 - 1872)
PERSDOTTER, Anna (1804 - 1859)
PERSDOTTER, Anna (1806 - 1881)
PERSDOTTER, Anna (1821 - )
PERSDOTTER, Anna (1865 - )
PERSDOTTER, Barbro (1722 - 1797)
PERSDOTTER, Barbro (1743 - )
PERSDOTTER, Brita Catherina (1813 - 1895)
PERSDOTTER, Brita (- 1689)
PERSDOTTER, Brita (- 1737)
PERSDOTTER, Brita (1636? - 1695)
PERSDOTTER, Brita (1671? - 1737)
PERSDOTTER, Brita (1687 - 1751)
PERSDOTTER, Brita (1689 - )
PERSDOTTER, Brita (1717 - 1801)
PERSDOTTER, Brita (1730 - 1774)
PERSDOTTER, Brita (1745 - )
PERSDOTTER, Brita (1779 - )
PERSDOTTER, Brita (1800 - )
PERSDOTTER, Brita (1804 - )
PERSDOTTER, Brita (1842 - )
PERSDOTTER, Cajsa (1798 - )
PERSDOTTER, Carin (1739 - )
PERSDOTTER, Carin (1747 - )
PERSDOTTER, Carin (1816 - 1844)
PERSDOTTER, Cherstin (1749 - 1832)
PERSDOTTER, Cherstin (1752 - 1819)
PERSDOTTER, Cherstin (1762 - )
PERSDOTTER, Cherstin (1797 - )
PERSDOTTER, Cherstin (1807 - 1875)
PERSDOTTER, Elisabet (1666 - 1717)
PERSDOTTER, Elisabet (1695 - )
PERSDOTTER, Elisabeth (1706 - 1773)
PERSDOTTER, Ella (1758 - )
PERSDOTTER, Elsa (1838 - 1922)
PERSDOTTER, Gertrud (1715 - )
PERSDOTTER, Gertrud (1755 - 1830)
PERSDOTTER, Gertrud (1756 - )
PERSDOTTER, Greta Stina (1805 - )
PERSDOTTER, Gölin (1753 - )
PERSDOTTER, Helena Sofia (1834 - )
PERSDOTTER, Helena (1756 - )
PERSDOTTER, Helga
PERSDOTTER, Johan (1750 - )
PERSDOTTER, Karin
PERSDOTTER, Karin
PERSDOTTER, Karin
PERSDOTTER, Karin (1703 - 1786)
PERSDOTTER, Karin (1709 - )
PERSDOTTER, Karin (1715 - )
PERSDOTTER, Karin (1729 - )
PERSDOTTER, Karin (1753 - )
PERSDOTTER, Karin (1759 - 1823)
PERSDOTTER, Karin (1760 - )
PERSDOTTER, Karin (1816 - 1895)
PERSDOTTER, Karin (1836 - 1903)
PERSDOTTER, Karin (1839 - )
PERSDOTTER, Kerstin
PERSDOTTER, Kerstin (1675 - 1770)
PERSDOTTER, Kerstin (1797 - )
PERSDOTTER, Kierstin (1802 - )
PERSDOTTER, Lisa (1754 - )
PERSDOTTER, Lisbet (1715 - 1778)
PERSDOTTER, Lisbeth (- 1743)
PERSDOTTER, Lisbeth (1695 - )
PERSDOTTER, Maja Stina (1804 - )
PERSDOTTER, Maja Stina (1842 - 1913)
PERSDOTTER, Malena (1697 - )
PERSDOTTER, Margareta
PERSDOTTER, Margareta (1655 - 1722)
PERSDOTTER, Margareta (1667 - 1749)
PERSDOTTER, Margareta (1690 - )
PERSDOTTER, Margareta (1732 - 1810)
PERSDOTTER, Margareta (1743 - 1826)
PERSDOTTER, Margreta (1725 - )
PERSDOTTER, Margta (1746 - )
PERSDOTTER, Margta (1767 - )
PERSDOTTER, Margta (1810 - )
PERSDOTTER, Margtha (1805 - )
PERSDOTTER, Maria (1675 - 1763?)
PERSDOTTER, Maria (1815 - )
PERSDOTTER, Sara Stina (1819 - )
PERSDOTTER, Sara (1730 - )
PERSDOTTER, Sara (1764 - 1825)
PERSDOTTER, Stina (1846 - )
PERSSON BÅTH, Johan (1795 - )
PERSSON FINNE, Jöns (- 1639?)
PERSSON FRISK, Olof (1724 - 1793)
PERSSON GREN, Olof (1737 - )
PERSSON LAITINEN, Erik
PERSSON LAITINEN, Lars (1602 - 1681)
PERSSON LAITINEN, Lars (1654 - 1737)
PERSSON LAITINEN, Per
PERSSON LAITINEN, Per (1575? - 1625?)
PERSSON LAITINEN, Samuel
PERSSON LÅNGBERG, Olof (1711 - )
PERSSON MANNIK, Carl (1731 - )
PERSSON MANNIK, Göran (1742 - 1813)
PERSSON MANNIK, Håkan (1733 - )
PERSSON MANNIK, Nils (1670 - 1761)
PERSSON MANNIK, Per (1738 - )
PERSSON MODIG, Lars (1753 - 1824)
PERSSON MODIG, Per (1726 - 1809)
PERSSON MORTZELL HÄGG, Erik (1756 - 1819)
PERSSON MORTZELL ID, Anders (1761 - 1789)
PERSSON MORTZELL, Johannes (1758 - )
PERSSON NORLING, Olov (1799 - 1875)
PERSSON SUNDLING, Johan
PERSSON WIKLÖF, Anders (1861 - )
PERSSON, Anders
PERSSON, Anders
PERSSON, Anders
PERSSON, Anders
PERSSON, Anders (1700 - 1770)
PERSSON, Anders (1740 - )
PERSSON, Anders (1743 - )
PERSSON, Anders (1783 - 1785)
PERSSON, Anders (1801 - 1878)
PERSSON, Anders (1836 - )
PERSSON, Anders (1858 - )
PERSSON, Anna Kristina (1879 - )
PERSSON, Carl
PERSSON, Chrissman (1679 - 1757)
PERSSON, Daniel (1692 - 1760)
PERSSON, Elna Elisabeth (1894 - )
PERSSON, Eric (1794 - )
PERSSON, Erik (1640? - )
PERSSON, Erik (1687 - )
PERSSON, Erik (1787 - )
PERSSON, Erik (1800 - 1814)
PERSSON, Erik (1861 - )
PERSSON, Hans
PERSSON, Hans (- 1774?)
PERSSON, Hans (1658 - 1682)
PERSSON, Hans (1684 - )
PERSSON, Hans (1796 - )
PERSSON, Hindric (1762 - )
PERSSON, Håkan
PERSSON, Inga Sofia (1889 - )
PERSSON, Ingemar
PERSSON, Jan (1766 - 1766)
PERSSON, Jan (1776 - 1815)
PERSSON, Jan (1855 - 1856)
PERSSON, Johan
PERSSON, Johan (1685 - )
PERSSON, Johan (1715 - )
PERSSON, Johan (1721 - 1792)
PERSSON, Jon
PERSSON, Jon (1655? - 1755)
PERSSON, Jonas (1750 - )
PERSSON, Jonas (1812 - )
PERSSON, Jöns (1604? - 1674)
PERSSON, Jöns (1733 - 1801)
PERSSON, Karin (1868 - )
PERSSON, Karl (1605? - 1677)
PERSSON, Knut
PERSSON, Knut (- 1630?)
PERSSON, Lars Johan (1881 - )
PERSSON, Lars
PERSSON, Lars
PERSSON, Lars
PERSSON, Lars
PERSSON, Lars
PERSSON, Lars (1686 - )
PERSSON, Lars (1712 - 1773)
PERSSON, Lars (1746 - 1746)
PERSSON, Lars (1754 - )
PERSSON, Lars (1801 - )
PERSSON, Lars (1809 - )
PERSSON, Mats
PERSSON, Mats
PERSSON, Mats
PERSSON, Mats (1682 - )
PERSSON, Mats (1700 - 1750)
PERSSON, Nils
PERSSON, Nils
PERSSON, Nils
PERSSON, Olof
PERSSON, Olof
PERSSON, Olof
PERSSON, Olof (- <1753)
PERSSON, Olof (1669 - 1710)
PERSSON, Olof (1695 - )
PERSSON, Olof (1725 - 1804)
PERSSON, Olof (1755 - )
PERSSON, Pehr (1737 - )
PERSSON, Per
PERSSON, Per (1630? - 1687)
PERSSON, Per (1709 - 1773)
PERSSON, Per (1742 - 1812)
PERSSON, Per (1747 - )
PERSSON, Per (1768 - )
PERSSON, Per (1771 - )
PERSSON, Per (1778 - )
PERSSON, Per (1795 - 1835)
PERSSON, Per (1801 - )
PERSSON, Per (1809 - )
PERSSON, Per (1816 - 1818)
PERSSON, Per (1835 - )
PERSSON, Per (1845 - 1845)
PERSSON, Per (1846 - )
PERSSON, Per (1850 - 1920)
PERSSON, Per (1858 - )
PERSSON, Petrus (1798 - 1800?)
PERSSON, Påhl (1729 - )
PERSSON, Pål (1757 - )
PERSSON, Samuel (1726 - 1805)
PERSSON, Signe Maria (1891 - 1932)
PERSSON?, Anders?
PERSSON?, Nils? (1602? - )
PETERSDOTTER, Stina (1762 - )
PETTERSSON, Anders Valfrid Teodor (1885 - )
PETTERSSON, Jöns (1799 - 1872)
PÅHLSSON, Per (1764 - )
PÅLSDOTTER, Anna
PÅLSDOTTER, Anna (1728 - )
PÅLSDOTTER, Elisabet (1677? - 1743)
PÅLSDOTTER, Karin (1689 - )
PÅLSDOTTER, Kierstin (1746 - )
PÅLSDOTTER, Lisbeth (1729 - )
PÅLSSON, Anders (1738 - 1807)
PÅLSSON, Hindrik (1594? - 1684)
PÅLSSON, Karin (1684 - )
PÅLSSON, Mats
PÅLSSON, Per (1684 - )
PÅLSSON, Per (1700? - )
PÅLSSON, Pål
PÅLSSON, Pål
PÅLSSON, Simon (- >1643)
PÅLSSON?, "Gammel" Pål?
PÅLSSON?, Olof?
RENVALL, Anders Gustaf (1830 - 1913)
RENVALL, Anders Johan (1861 - )
RENVALL, Anders (1798 - 1856)
RENVALL, Anna Gustava (1832 - 1859)
RENVALL, Anna Maria (1858 - )
RENVALL, Christina Lovisa (1866 - 1930)
RENVALL, Cristina Lovisa (1827 - )
RENVALL, Per Reinhold (1828 - )
RUDEEN, Gunilla
RUDEEN, Haqwin (1699 - 1752)
RUDEEN, Helena (1707 - 1760?)
RUDEEN, Lisa
RUDEEN, Peter (1665? - 1730?)
RUDENIUS, Haquinus Thorstani (1613 - 1697)
RUNWIK, Pehr (1754 - )
SACHRISSON, Jöns (1661? - 1744)
SAMIUELSDOTTER, Anna (1723 - 1806)
SAMUELSDOTTER POASOINEN, Anna (1680 - 1754)
SAMUELSDOTTER, Annika
SAMUELSDOTTER, Elisabet
SAMUELSDOTTER, Gertrud (1677 - 1769)
SAMUELSDOTTER, Karin
SAMUELSDOTTER, Lisa (1805 - 1882)
SAMUELSDOTTER, Lisa (1810 - 1861)
SAMUELSDOTTER, Margareta (1641? - 1708)
SAMUELSSON,
SAMUELSSON, Lars (- 1750)
SAMUELSSON, Mats
SAMUELSSON, Nils
SANDBERG, Brita Matilda (1893 - )
SANDIN, Olof
SANTESSON, Måns (1672? - 1730)
SIMLA, Henrik (- >1437)
SIMONSDOTTER, Anna (1728 - 1809)
SIMONSDOTTER, Brita
SIMONSDOTTER, Lisbet
SIMONSDOTTER, Malin (1637 - 1698?)
SIMONSDOTTER?,
SIMONSSON, Anders
SIMONSSON, Anders (1699? - )
SIMONSSON, Olof (<1621 - 1697?)
SIMONSSON, Pål (<1621 - )
SIMONSSON?, Hindrik?
SJÖBERG, Olov
SJÖBLOM, Märta (1864 - 1896)
STAFFANSDOTTER, Karin (1679 - >1745)
STAFFANSDOTTER, Karin (1684 - 1761)
STAFFANSDOTTER, Margareta (1616 - 1704)
STAFFANSDOTTER, Marina (1685 - )
STAFFANSDOTTER, Sara (1601? - 1692)
STAFFANSSON HYNNINEN, Anders (1600? - )
STAFFANSSON, Anders (1678? - 1738)
STAFFANSSON, Göran (1675? - 1742)
STAFFANSSON, Olof
STAFFANSSON? HYNNINEN?, Christer?
STEFANSDOTTER, Lisa
STENSSON, Eric (1602? - 1682)
STJÄRNA, Anna
STJÄRNA, Hans (- 1540)
STJÄRNA, Karin
STJÄRNA, Margareta
STJÄRNA, Olof (- 1498)
STJÄRNA, Otto (- 1522)
STÅLBERG, Johan (1867 - )
STÅLBERG, Lovisa Kristina (1872 - )
STÅLBERG, Mats (1761 - )
STÅLBERG, Märta Elvira (1900 - )
STÅLBERG, Per (1756 - )
STÅLHANDSKE, Angelina Wilhelmina (1853 - )
SUNDBERG, Anders (1735 - 1784)
SUNDBERG, Anders (1777 - )
SUNDBERG, Catharina (1770 - )
SUNDBERG, Christina (1747 - )
SUNDBERG, Eric (1768 - )
SUNDBERG, Johan (1733 - 1772)
SUNDBERG, Johan (1765 - )
SUNDBERG, Jonas (1721? - )
SUNDBERG, Lena Stina (1775 - 1783)
SUNDBERG, Lena (1785 - 1834)
SUNDBERG, Maria Lisa (1782 - )
SUNDBERG, Sara Greta (1779 - )
SVEDBERG, Anna Sofia (1872 - 1908)
SVEDLUND, Anna Karolina (1892 - 1918)
SVEDLUND, Berta Kristina (1895 - )
SVEDLUND, Johan (1895 - )
SVENSDOTTER, Anna
SVENSDOTTER, Anna (1696? - )
SVENSDOTTER, Brita (1684 - 1759)
SVENSDOTTER, Brita (1698? - )
SVENSDOTTER, Britta (1700 - )
SVENSDOTTER, Carin (1709 - 1773)
SVENSDOTTER, Carin (1781 - )
SVENSDOTTER, Elin (1694 - 1740)
SVENSDOTTER, Karin (1676 - 1755)
SVENSDOTTER, Karin (1697 - )
SVENSDOTTER, Karin (1705? - )
SVENSDOTTER, Kerstin (1688 - )
SVENSDOTTER, Kerstin (1693 - )
SVENSDOTTER, Marit (1714 - )
SVENSSON, Anders
SVENSSON, Anders (1683 - 1748)
SVENSSON, Anders (1686 - )
SVENSSON, Bertil (1672 - 1742)
SVENSSON, Daniel
SVENSSON, Eric (1620? - )
SVENSSON, Eric (1683 - )
SVENSSON, Hans
SVENSSON, Henric (1678 - 1732)
SVENSSON, Jöns (- 1740?)
SVENSSON, Jöns (1690 - )
SVENSSON, Lars (1727 - )
SVENSSON, Måns
SVENSSON, Olof (1690 - )
SVENSSON, Olof (1691 - )
SVENSSON, Olof (1693? - <1750)
SVENSSON, Petter (1690? - 1702)
SVENSSON, Sven
SVENSSON, Sven (1696 - )
SVERKILSSON, Michel
SVINHUFVUD, Brita
SVINHUFVUD, Ingeborg (- 1498)
SVINHUVUD, Jöns (- >1386)
SYLVESSON, Olof (- 1648?)
SÖDERQVIST, Ingegerd (1929 - )
SÖRLING, Olof (1826 - 1877)
THUNBERG, Jakob (1752 - 1811)
TOMASDOTTER, Elisabet
TORESDOTTER, Ingeborg (1718 - 1778)
TORESDOTTER, Kerstin (1611 - 1696)
TORESSON, Mats
TORSTENSDOTTER,
TYRGILSSON, Olof
VALENTINSDOTTER, Botela (1595? - 1677)
VALENTINSDOTTER, Marit (1655? - 1746)
WALLER WALLIN, Per Olof (1848 - 1923)
WALLER, Anders (1660? - )
WALLER, Anna-Lisa (1833 - 1861)
WALLER, Christina Lovisa (1851 - 1898)
WALLER, Göta Katarina (1911 - )
WALLER, Hans Johan (1842 - 1904)
WALLER, Jan (1665? - )
WALLER, Jean (1640? - 1691)
WALLER, Johan Jacob (1809 - )
WALLER, Lena Stina (1839 - 1846)
WALLER, Maja Greta (1836 - 1927)
WENNERBERG, Ammund (1691 - 1769)
WENNERBERG, Christina (1724 - 1787)
WENNERBERG, Daniel (1730 - )
WENNERBERG, Lars (1723 - )
WENNERBERG, Petter (1727 - )
WERNER, Abelona (1670? - )
WERNER, Ingeborg (1668 - 1729)
WESTER, Eric (1720 - )
WESTFAL, Gertrud
VESTIN, Birgitta (1939 - )
WESTRIN, Åke (1914 - )
WIJPA, Lars
VIKBERG, Albin
VILKENSSON, Henrik
VILKENSSON, Lasse
VINCENSSON, Hans (1573 - 1679)
YHR, Anton Emil (1865 - 1884)
YHR, Axel Arvid (1870 - )
YHR, Carl Gustaf (1858 - 1935)
YHR, Ida Christina (1862 - 1941)
YHR, Ludvig Viktor (1867 - )
ZACKRISSON, Jöns (- >1653)
ÅBERG, Per Gustav (1832 - )
ÅGREN, Gustaf
ÅKERLÖF, Anna (1794 - 1854)
ÅKERLÖF, Jonas (1811 - 1811)
ÅKERLÖF, Lisa (1804 - 1839)
ÅNGSTRÖM, Holger
ÅSTRÖM, Elsa Elisabet (1905 - )
ÅSTRÖM, Per (1881 - )